DOPORUČUJEME! 

Anita De Nennie: Když ty nejsi ty, Portál, Praha, 2020

Asi málokdo z laické veřejnosti zná pojem „přenos“ a „protipřenos“, který zavedl zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. Ten těmito pojmy označil skutečnost, kdy pacient pocity vůči významným osobám ve svém životě přenáší na terapeuta, který na tuto situaci nějak reaguje. Většinou se však domníváme, že tyto pojmy patří a zůstávají v ordinacích psychoterapeutů, psychologů a psychiatrů.

Nizozemská psycholožka Anita de Nennie se nám ve své knize nazvané Když ty nejsi ty snaží přiblížit, že s „přenosem“ a „protipřenosem“ se v životě setkáváme každý den. I proto je výstižný podtitul knihy Jak a proč přenášíme na druhé svoje pocity.

Autorka ukazuje, že přenos a protipřenos se vyskytují ve všech formách mezilidské komunikace. Ať již jde o vztahy důvěrné – mezi partnery, manželi, rodiči, dětmi, přáteli nebo pracovní. Nebo ojedinělá a náhodná setkání například s učiteli, lékaři nebo dokonce policí. Poukazuje na fakt, že pokud přenášíme pocity, které jsme měli například ke svým rodičům, na druhé, ovlivňujeme to, jak se vůči nám budou tito lidé cítit. Jak se k nám budou chovat.

Kniha je rozdělena do sedmi kapitol. Po krátkém úvodu autorka čtenáře seznamuje s hrdiny knihy, dvěma manželskými páry. Na jejich vztahových propletencích postupně odhaluje některé z možných přenosů a protipřenosů, které v životě zažíváme.

V navazujících kapitolách se nejprve zaměřuje na vysvětlení některých nezbytných pojmů jako je vědomí, nevědomí, projekce. I na to, jak přenos i protipřenos funguje. Tím si připraví pevnou půdu pro druhou část knihy, ve které se věnuje možnostem rozpoznání přenosu a protipřenosu. Dále čtenáře seznámí s tím, kde se s ním setká a co může z hlediska psychologického znamenat. Jaký je jeho skrytý význam v našich vztazích.

Závěrečná kapitola je věnována praktickému návodu, jak z protipřenosu vystoupit. Podařit se to může díky uvědomění, komunikaci a vizualizaci. 

Anita de Nennie při psaní své knihy oslovila známé, kteří byli ochotní se její práce zúčastnit a podělit se o své postoje, zážitky, pocity. Ty posloužily jako příklady, na kterých autorka zvolené téma vysvětluje.

I proto nejde pouze o teoretické pojednání, ale o konkrétní a názorné příklady situací, ve kterých se s přenosem a protipřenosem setkáváme.

Díky tomu je kniha srozumitelná a dostupná i neodborné části veřejnosti.

Autor: Mgr. Ivana Novotná