Archiv rubriky: Rodina a sdílená péče

Jak začít s péči o blízkého?

V rodinách, kde dlouhodobě onemocní partner, to bývá velký zásah do života celé rodiny. Obzvlášť v případě, kdy jde o rodinu s nezletilými dětmi. V takovém případě padají veškeré povinnosti na jediného dospělého člena rodiny,...

Přečtěte si více

Informovaný souhlas – vzor

Informovaný souhlas pacienta s poskytnutím zdravotních služeb (zdravotních výkonů) Jméno: Příjmení: Rodné číslo: Název zdravotního výkonu:   Diagnóza, která vede k provedení zdravotního výkonu:   Informace o potřebném...

Přečtěte si více

Co je informovaný souhlas

Informovaný souhlas (neboli poučený souhlas) je forma informovaného rozhodnutí, kterým vyjadřujeme souhlas s určitou skutečností, respektive o provedení určitého úkonu. S pojmem informovaný souhlas se setkáváme především ve...

Přečtěte si více

Potřeby pečující rodiny

Potřeby pečujících osob se neliší od potřeb většinové populace, ale v důsledku speciální péče, může být naplňování některých z nich problematické. Vyjdeme-li z definice například Maslowovy hierarchie potřeb, pak na úrovni...

Přečtěte si více

Co je neformální péče

Neformální dlouhodobá péče je charakterizovaná jako péče v rodině, kde pečujícími jsou příslušníci rodiny opečovávaného nebo jeho přátelé. Ve většině případů se jedná o laickou péči bez specifického odborného vzdělání. Současně...

Přečtěte si více

Zajištění pečujících osob

Pečující osoba se dlouhodobě stará o děti a nezletilé nebo pomáhá svým nemocným rodičům, prarodičům, nemocnému partnerovi. V současné době se také jedná o početnou skupinu pečujících, kteří se starají o děti a seniorní rodiče...

Přečtěte si více
načítání