Při studování diagnostiky poruch autistického spektra se často dočteme, že mezi základní oblasti, které jsou rozdílné je oblast komunikace. Dále navazování vztahů, sociální interakce a taktéž chování, které může být často chápáno jako „neobvyklé“.

Zároveň pokud se podíváme na základní téma sexuality, jímž jsou mezilidské vztahy, tak právě k navazování vztahů potřebuje mít tyto schopnosti:

 • komunikovat
 • umět odezírat a číst „mezi řádky“
 • chovat se přijatelným způsobem v dané situaci.

Právě zde narážíme na první překážky, které lidem s poruchou autistického spektra činí potíže a se kterými potřebují podporu druhých lidí. Toto nejsou jediné překážky a problémy.

Sexuální výchova by měla začít, co nejdříve je to možné. V době, kdy je dítě zvídavé a přijímá informace.  Pokud se ovšem dítě neptá a nemá viditelný zájem je pro rodiče často obtížné najít tu „správnou chvíli“ kdy přijít a jak vysvětlit dítěti určité situace.

Pokud se sexualita neřeší, může se stát situace, že první zmínky, že sexualita se „objevila a je tu“ přichází s prvními problematickými situacemi do kterých se dítě dostane.

Například může jít o:

 • nedovolené doteky
 • agrese vůči ostatním lidem
 • slovní narážky, obnažování na veřejnosti
 • masturbace na veřejnosti
 • sledování pornografie
 • navazování vztahů nevhodným způsobem.

Dítě (i dospělý) s postižením si v těchto situacích neví rady, chová se problematicky a je potřeba zasáhnout a situaci vyřešit.  Proto, abychom tomuto jednání předešli je nutné sexuální výchovu začlenit do života dítěte s poruchou autistického spektra jako součást života ať je již strůjcem dítě nebo samotný rodič.

Hlavními tématy sexuální výchovy u děti s poruchou autistického spektra by především měli vycházet z těch oblasti, které těmto dětem činí v jejich životě největší potíže. Především doteky, sebeuvědomění, navazování vztahů, oblast soukromí a intimity, sebeuspokojování a další, které reagují na individuální potřeby daného člověka.

Důležitá jsou tato témata:

 • U malých dětí je především důraz kladen na edukaci v oblasti toho, kde je soukromí a které činnosti do něj patří.
 • Velkým tématem jsou doteky, nejen ve smyslu toho, kde a jak se dotýkat či nedotýkat ale taktéž prostřednictvím doteků získat pocity o vlastním těle, vlastní sebeuvědomění.
 • Důležitým tématem je taktéž osobní hygiena, včetně nácviku samostatnosti v co největší možné míře a znalosti názvosloví intimních míst.
 • Později se k těmto tématům přidává schopnost navazovat mezilidské vztahy a například se učit jak se „chovat a jednat“ vůči ženě nebo muži.

Základem u všech tématem je pojmout je způsobem, kterému bude dítě s poruchou autistického spektra rozumět, bude pro něj srozumitelné a pochopitelné.

Autor: Věra Petlanová Zychová (lektorka a poradkyně v rámci služby odborného sociálního poradenství organizace Freya z.s.;FB: @Freya.vzdelavani).

Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006431