Pohyb je pro člověka tou nejpřirozenější a nejbytostnější věcí. Pohybu se neučíme. Miminko se ihned po narození začne zcela přirozeně a spontánně pohybovat.

Hýbe se, protože něco CHCE. Buď se za něčím otočit, po něčem sáhnout, něco si podat nebo se někam dostat. V mysli nejprve vytvoří záměr k pohybu, jeho cíl a teprve poté jej začne uskutečňovat. Mozek předá impuls svalům, které se zapojí tak, aby pohyb mohl vzniknout a vedl k vytyčenému cíli. Tím, že mozek vysílá dané impulsy opakovaně, jsou v těle aktivovány svaly, které postupně sílí, až zesílí natolik, že dojde ke vzpřímení.

Zjednodušeně řečeno za to, že se batole postaví na nohy a vykročí, vděčíme tomu, že jsme od narození stále a přirozeně něco chtěli a po něčem toužili.

Když sledujeme miminka a batolata můžeme si všimnout, že často a dlouho pobývají v pozicích, které připomínají jógové ásany. U dítěte jde však o vývojové pozice, které se nemusí učit, neublíží jim, a naopak se v nich cítí příjemně.

K čemu je dobré si to uvědomit? Protože tím pochopíme, že dokážeme používat tělo tak, aby bylo co nejméně zatěžováno a co nejlépe nám bez bolesti sloužilo.

Problém vzniká ve chvíli, kdy od pohybu odpojíme prvotní smysl a záměr, proč ho děláme. Pohyby, úkony paží i chůzi v běžném dni vykonáváme zcela automaticky, aniž bychom při nich zpevnili a zapojili celé tělo. Tím dochází k přetížení jednotlivých částí a partií těla.

V józe se tak mimo jiné snažíme o znovu nalezení toho, co jsme jako miminka dávno uměli.

Fyzioterapeut Dr. Jiří Čumpelík dodává „správně provedená ásana neovlivňuje pouze tělo, ale také všechno to, co řídí, tedy centrální nervovou soustavu – či mysl. Jedině pak dochází ke změnám, které psychologové nazývají „flow“. V józe tomu říkáme volné proudění prány. I proto je důležité v ásanách setrvat a tím mysl aktivovat.“.

Cvičením jógy dále podporujeme lymfatický systém, který slouží k očišťování organismu a boji s infekcemi a detoxikuje tělo. Díky józe se rovněž zvětšuje kapacita plic.

Autor: Ivana Novotná

Zdroj: Dej si jógu a volně dýchej (lidovky.cz)