Mnoho lidí začne praktikovat jógu z důvodu zbavení se bolesti v pohybovém ústrojí.

Jógové pozice, průpravná neboli protahovací cvičení na začátku lekce, prováděná pod dozorem cvičitele naučí vědomé pozornosti k vlastnímu tělu a dechu. Cvičící zjistí, že správně vedený jógový dech prováděný denně dokáže uvolnit tělo i mysl.

Je dobré si uvědomit, že správné držení těla má na kvalitu dechu velký vliv. Pravidelným praktikováním jógy se zlepšuje naše schopnost dokázat se uvolnit i během náročného dne.

U jednotlivců s omezenou pohyblivostí nebo v případě bolesti lze v rámci jógy zapojit i cvičení s představou.

Jóga nabízí techniky, které posilují zdravý vývoj jedince na všech úrovních a napomáhají k jejich vzájemnému propojení. Její blahodárné účinky se projeví při funkčních poruchách pohybového aparátu, protože řada fyzických problémů spadá do oblasti psychosomatických obtíží.

I proto je posilování psychiky a uvolňování těla i psychického napětí v relaxaci důležité jak v rámci prevence, tak i při odstraňování samotné fyzické bolesti.

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že mi jóga pomohla nejen v obtížné životní situaci, ale stala se i logickou alternativou k prodloužení aktivního sportovního života z mládí.

Od roku 2013 se aktivně podílím na vedení lekcí klasické jógy ve sdružení Jóga Sádhana v Pardubicích. Zájemce sem zpočátku přivádí snaha posílit fyzické zdraví, zlepšit držení těla, zpevnit svalstvo. Přidanou hodnotou se pro ně později stává schopnost přenést jógovou praxi do běžného dne.

Jóga učí trpělivosti, vědomému naslouchání těla a přináší vnitřní klid.

Autor: Naďa Heinrichová, lektorka II. třídy (Česká akademie jógy), Jóga Sadhana Pardubice