Všichni víme, že první adventní neděle ohlašuje blížící se Vánoce. Aniž bychom si to však uvědomovali, spolu se slavením Vánoc přitakáváme jednomu z křesťanských svátků. Tím je oslava narození Ježíše Krista patřící k výročním křesťanským rituálům.

Slovo rituál pochází z latinského slova ritualis – obřadný.

Obřad nebo ceremonie je způsob chování založený na tradičních, osvědčených a prověřených pravidlech a normách. Mezi ty nejběžnější patří svatba, křest, promoce, mše, imatrikulace nebo pohřeb.

Rituály nás provázejí celou dobu existence lidstva a odpovídají vždy zvyklostem, potřebám a vyspělosti dané kultury a společnosti. Jsou ukotveny v mýtech a náboženství. Mohou být náboženské, společenské, individuální, čarodějné, firemní, organizační, jednoduché i složité.

Mezi významné rituály patří rituály přechodové, které se váží k vývoji a růstu člověka – jde o rituály spojené s první menstruací, porodem, s menopauzou, dospěním chlapce v muže nebo dívky v ženu.

Rituály mohou napomoci projít zásadními životními změnami jako je rozchod, rozvod nebo změna zaměstnání.

Umožní vědomé zažití tohoto přelomu. Jsou rozloučením se s minulostí a přivítáním fáze nové. Vytvoří prostor pro prožití emocí, které vnitřně hluboce souvisí se změnou.

Cílem a smyslem rituálů je propojit nás s tím, co nás přesahuje: život, smrt, vesmír, příroda a její vlastní zákonitosti. Rituál nám může pomoci vystoupit z naší každodennosti a spojit nás s námi samotnými nebo s ostatními lidmi díky sdílení.  Ve chvílích vychýlení z řádu běhu světa, ve chvílích neštěstí a katastrof, které člověka během života potkávají nabízí rituál určitý způsob jak smutek a žal unést, jak se pokusit navrátit do života a pocítit sounáležitost. Rituály tak napomáhají k znovunastolení psychické rovnováhy a vnitřní harmonizace naší bolavé duše.

Z pohledu psychologie je rituálem každé jednání člověka, které vykazuje stereotypní chování a je založené na předem daných pravidlech.

Každý z nás si dopřáváme různé rituály během dne – takovým malým denním rituálem může být ranní káva. Stejně tak si můžeme vybudovat drobné rituály, které umožní odlehčit naší psychice ve chvílích stresu a emočního napětí. Například napsání našich obav nebo strachů na kousek papíru a symbolické zanechání je v ohni svíčky.

Autor: Ivana Novotná

Zdroje:

Sociologická encyklopedie 

Wikipedie