O významu a smyslu relaxace v našem životě málokdo pochybuje. Ale proč si vybrat jógu?

Možná právě proto, že jóga propojuje tělo a mysl a má komplexní vliv nejen na naše tělo, ale i myšlení, tím dokáže pomoci změnit přístup ke zvládání každodenních starostí. V jednom z rozhovorů o tom hovoří Jiří Čumpelík, který přes třicet let jógu předcvičuje. „V józe je tělo s myslí propojeno a bez představy tudíž k pohybu nedojde. Na základě informace ze smyslových orgánů se v mysli vytváří vnitřní představa našeho těla a vztah k okolí. A to je základní princip jógy – uvědomit si polohu těla, zažít její stabilitu. Ta se projevuje jistotou – jistotou nejen v poloze, ale právě i v mysli. Roztěkaná a zmatená mysl ovlivňuje dech, držení těla i pohyb.“

 Zjednodušeně řečeno, při dlouhotrvajícím stresu si tělo vytváří obranný krunýř, je stažené, svaly jsou ztuhlé a nepružné. Jóga zpevňuje vnitřní i vnější svaly, pomáhá tělu uvolnit se a zároveň zůstat pevné. Navíc při samotném cvičení se klade důraz na soustředění na vlastní dech, na prožívání „tady a teď“, čímž dochází k tělesné úlevě a osvobození mysli.

Za pozornost stojí Čumpelíkem zmíněné slovo představa. Jóga připomíná, jak důležitá je prvotní představa o pohybu, protože přímo ovlivňuje správnost pohybu, který následuje. Stejně tak myšlenky, představy o nás samotných nebo o světě mají zásadní vliv na vyladění mysli, protože ovlivňují, jak se cítíme a jednáme. Díky soustředění se na vlastní mysl můžeme pozvolna odkrývat její fungování a vnitřní mechanismy. Ty přestávají být skryté a díky tomu s nimi můžeme vědoměji pracovat.

Pár tipů, než s jógou začneme:

  • vybrat si typ jógy a studio, které vyhovuje našemu naturelu; někdo preferuje osobní doporučení, jiný rád hledá na internetu
  • jógu si užít
  • nenechat se odradit pomalostí cvičení nebo náročností jednotlivých poloh
  • stejně jako u jakékoli jiné činnosti, je důležitá pravidelnost cvičení
  • nesnažit se o výkonnostní cvičení, jógové polohy dělat na 150 % procent a snažit se silou a myslí do poloh „nastavit“ – mívá to opačný účinek a sval může začít stávkovat
  • spolehnout se na inteligenci těla, které i při zdánlivé nedokonalosti cvičení, má schopnost zrelaxovat a uvolnit se
  • když mysl těká a nedaří se nám zcela se soustředit, nekritizovat se
  • učit se neodbytné nebo i negativní myšlenky z mysli vypouštět

 

Autor: Ivana Novotná

Použitý zdroj: Opera Plus