V rodinách, kde dlouhodobě onemocní partner, to bývá velký zásah do života celé rodiny. Obzvlášť v případě, kdy jde o rodinu s nezletilými dětmi. V takovém případě padají veškeré povinnosti na jediného dospělého člena rodiny, který musí zastat starost o partnera i o děti. A jaké jsou možnosti a alternativy péče o partnera?

Postup je definován druhem a rozsahem onemocnění.

Prvním příkladem může být například onkologické onemocnění.

Léčba rakoviny je dlouhodobá záležitost, mnohdy s nejasným výsledkem. Pro nemocného partnera to znamená intenzivní léčbu vč. chemoterapií, po kterých se nemusí cítit dobře a přináší to další negativní projevy. Na psychickém stavu proto nemocnému nepřidá nejistota z výsledku léčby a velmi proměnlivý průběh léčby, kdy se jednou cítí lépe a pak zase hůře. Proto je dobré kontaktovat i služby domácí hospicové péče, která dokáže partnerovi ulehčit v případě velkých bolestí a poskytnout mu úlevu. Nemoc partnera zasáhne i rodinný rozpočet, jelikož přijdeme o jeden plnohodnotný příjem, když je partner na nemocenské. V takovém případě je důležité situaci vyhodnotit, požádat o příspěvek na péči a případně i o dlouhodobé ošetřovné.  Umožňuje-li to situace, je dobré zapojit do péče i blízké členy rodiny, abychom předešli psychickému i fyzickému vyčerpání pečujícího člena rodiny.

Jiným případem bude například situace, kdy partner náhle není schopen se o sebe postarat, a je na nás plně závislý, např. když ochrne po autonehodě. V tomto momentě začíná koloběh rehabilitací a všemožných fyzioterapií a cvičení. Velice pravděpodobné je, že bude nutné přizpůsobit partnerovi i domácí prostředí, jako např. bezbariérový vstup do domu, úprava koupelny nebo toalety. Pokud je partner zcela imobilní, je dobré po domluvě s ošetřujícím lékařem najít vhodné rehabilitační zařízení. I krátkodobý pobyt v takovém zařízení a intenzivní rehabilitace, může pomoci se zlepšením mobility partnera. V takovém případě by měl pečující partner požádat o příspěvek na péči nebo o příspěvek na mobilitu, je-li partner upoután např. na invalidní vozík. Také po domluvě s ošetřujícím lékařem najít vhodné kompenzační pomůcky, které mu usnadní život v domácím prostředí. A současně si zjistit, které z nich jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Z příspěvku na péči či příspěvku na mobilitu je možné hradit zejména výlohy spojené s rekonvalescencí partnera a mohou být drobným příspěvkem do rodinného rozpočtu. V případě nutnosti je možné požádat také o  dlouhodobé ošetřovné a zapojit do péče o partnera i ostatní členy rodiny, aby s péčí pomohli.