DOPORUČUJEME!

Sabine Grothová: Cesta hrdinky, Portál, Praha 2020

Podtitulem knihy Cesta hrdinky psychoterapeutky a spisovatelky Sabine Grothové je hledání zdrojů ženské síly. Nicméně autorka – jak sama předestírá, zve k četbě i všechny odvážné a prozíravé muže.

Každá žena vydávající se upřímně prozkoumat vnitřní svět je hrdinkou. I proto, že přitakává cestě do neznáma a nejistoty, která může být zprvu nepříjemná a plná pochybností. Posléze však přináší vnitřní jistotu a svobodu. Autorka se mimo jiné inspiruje známou knihou psychoanalytičky Clarissi Pinkoli Estés Ženy, které běhaly s vlky.

I Grothová učí ženy přijmout veškeré aspekty vlastní psychiky a naučit se s nimi žít.

Seznamuje nás se základními ženskými archetypy. Poukazuje na to, co každý z archetypů přináší do reálného života. Jak a kde může projevovat stinné stránky a tím blokovat přirozený životní rytmus.

Každá kapitola je ukončena konkrétním návodem směřujícím k poodhalení nejen našich přání, ale také skrytých obav.

V první části nazvané Cesta do podsvětí se zabývá archetypem čarodějnice a tím, jak destruktivně na psychiku působí nepřijetí našich temných částí. Právě čarodějnice dokáže být ničitelkou a vede ženu do říše stínů, což se projevuje utlumením a smutkem. Na konci nalezneme cvičení, jak se k „čarodějnici“ bezpečně a ve vlastním tempu přiblížit.

Navazující část pojmenovaná Návrat k sobě přináší popis čtyř archetypů: milenky, která souvisí s emocemi, jejich smyslem a významem a bojovnice, která napomáhá v plnění našich potřeb. Dále královny, jejíž síla je založena na rozvoji a splynutí ženských a mužských částí osobnosti a dotýká se naší hodnoty a sebehodnoty. A finálně archetypem divošky, která je spojena s ženskou intuicí. I zde nalezneme jednoduché a srozumitelné návody, jak se k jednotlivým archetypům přiblížit.

Závěrečná část knihy Vzhůru k novým břehům je věnována archetypu vědmy a plnému přijetí tvůrčí ženské síly, principu stvoření, životnímu prostoru a vizím. Ukazuje, jak důležité je přijmout všechny fáze tvoření. A to i ve chvílích, kdy se zdánlivě nedaří. Praktická cvičení obsahují i mantry týkající se dané oblasti.

Jde o jazykem i strukturou široce dostupnou knihu, kterou doporučujeme všem, kteří chtějí zlepšit kvalitu vlastního prožívání nebo mezilidských vztahů. Případně lépe pochopit dynamiku psychologických procesů. Vedle zajímavých a podnětných vhledů do ženské psychiky, přináší praktický návod, jak může žena hlouběji a šířeji pochopit vlastní motivace a činy.

Mgr. Ivana Novotná