Homeopatie patří k celostnímu typu alternativní a komplementární (doplňkové) medicíny (CAM). 

Jedním z hlavních principů, se kterými pracuje, je teorie chronické nemoci. Jednotlivé časově a místně oddělené potíže a choroby určitého člověka (např. rýmy, angíny, bolesti hlavy, nespavost) jsou chápány jako projevy (symptomy) jistého vnitřního patologického sklonu individua. Jediné chronické nemoci, odvíjející se od narození až do smrti.

Jde o tzv. konstituční nemoc (chronický, celý život probíhající, hluboko uložený patologický sklon, projevující se různými nemocemi a neduhy). Pokud se podaří chronický patologický sklon odstranit a vykořenit, pacient se uzdravuje.

Konstituční homeopatie tedy nehledá lék na konkrétní nemoc a neduh – například na alergickou rýmu, opakované angíny, ale hledá typ povahy pacienta. Homeopata vždy zajímá nejen konkrétní příznak (např. bolest v krku), ale i průvodní pocity a příznaky. Co pacientův stav zlepšuje a zhoršuje, co jeho potíže obvykle vyvolává. Která denní a roční období jsou pro něj riziková atp.

Pacient vypráví svůj životní příběh, na základě, kterého se homeopat dostane k jádru nemoci a k určení správného konstitučního léku. Lék nastartuje léčivý proces, který provádí organismus sám. Začne docházet k posílení přirozené konstituce člověka a jeho vlastní vitality. Tím se podpoří samoozdravné procesy těla i duše. Konstituční lék se podává buď jednorázově nebo opakovaně, záleží na druhu obtíží, které pacient řeší.

Může se stát, že v případě akutních obtíží není čas a prostor na vedení detailního homeopatického rozhovoru, který by vedl k určení konstitučního léku. Pak přichází na řadu symptomatická homeopatie, která pro danou chvíli vyřeší symptomy. Symptomatická homeopatie se zaměřuje na konkrétní nemoc, konkrétní problém.  Tento typ homeopatie je vhodný při léčbě akutních onemocnění jako jsou chřipka, angína, horečky. Zlepšuje hojení při úrazech. Usnadňuje přípravu na porod, kojení. V těchto případech homeopat vybírá lék na základě popisu projevů nemoci neboli symptomů.

Zdroje:

Jiří Čehovský – Homeopatie – víc než léčba, Alternativa, 1997

MUDr. Kateřina Veselá –  Jak homeopatie funguje?

Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006431