V domácím prostředí můžete využít jak sociální, tak zdravotní služby. Domácí zdravotní či ošetřovatelskou péči (také home care) lze s péčí zajišťovanou blízkou osobou, případně sociálními službami a dobrovolníky, nejrůzněji kombinovat.

S výběrem vhodné sociální služby pomůže sociální pracovník obce, úřadu práce, zdravotně sociální pracovník zdravotnického zařízení či přímo poskytovatel sociální služby v blízkém okolí. Více informací k sociálním službám naleznete také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí či v registru poskytovatelů sociálních služebInformace k domácí zdravotní péči poskytne vedle výše uvedených, také ošetřující lékař nebo je lze vyhledat v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Důvodem k návrhu na domácí péči je takový zdravotní stav, který neumožňuje navštěvovat ambulantní zdravotnická zařízení. Nicméně umožňuje ošetřování v domácím prostředí (není tedy nutný pobyt pacienta v nemocnici). Pracovníky domácí zdravotní péče jsou kvalifikované zdravotní sestry, které poskytují ošetřovatelskou péči dle indikace lékaře. Návštěvy v domácnosti klienta mohou být maximálně 3x denně. V případě potřeby lze po dohodě s lékařem také rozšířit. Pokud se jedná o domácí paliativní zdravotní péči, není počet návštěv omezen.

Domácí zdravotní péči může předepsat:

  • lékař propouštějící z nemocnice.
  • příslušný praktický lékař.

V případě, že je tato péče předepsána lékařem, je hrazena ze zdravotního pojištění. Pokud na předpis není, je hrazena z vlastních finančních prostředků.

Při jakých situacích je možné využít služeb domácí zdravotní péče?

  • Aplikace injekcí
  • Převazy ran
  • Odběry krve
  • Ošetření proleženin
  • Kontroly krevního tlaku, hladiny cukru v krvi, a dalších životních funkcí
  • Rehabilitace
  • Péče o pacienty s dočasným či trvalým vývodem ze střev či močovodu

Autor: EMO

Zdroje:

Fond dalšího vzdělávání – Jak na péči?

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

MPSV – Sociální služby

MPSV – Registr poskytovatelů služeb