Neformálních pečujících, tedy těch, kteří dlouhodobě pečují o své blízké v domácím prostředí, je v České republice podle odhadů až 1, 3 milionu. Symbolem pečujících se stala chrpa a Alfa Human Service jim chce poděkovat kampaní Děkujeme pečujícím.

„Neformálně pečovat“ znamená starat se dlouhodobě o své blízké v domácím prostředí, ať už se jedná o (nemocné) rodiče, partnery s chronickým onemocněním či po úrazu nebo o děti se zdravotním postižením. V současné době se otázkou péče o své blízké zabývá stále více lidí v celé společnosti, což souvisí se stárnutím naší populace a narůstajícím výskytem civilizačních onemocnění.

Pečující jsou zapojeni do péče o své blízké 365 dní v roce, 24 hodin denně, bez nároku na finanční odměnu, ocenění okolí, volné chvíle pro sebe a k tomu často i při svém zaměstnání – ať už doma či mimo domov. Odhadem se neformální péče týká každého pátého v naší společnosti.

Proč zrovna chrpa?

Chrpa připomíná pečující – roste nejen u cest a silnic, v polích i u plotů, kde je mnohdy neviditelná a slabá, ale zároveň ji můžeme nalézt také v zahradách. Tam o ni lidé pečují, starají se o ni, chrpa je odolnější a odměňuje je velkými květy. A právě tak o pečující je potřeba se starat a podporovat je. S podporou a pomocí jsou silnější i pečující a mají sílu a energii pečovat o své blízké.

Grafickou podobu kvítku chrpy vytvořila výtvarnice Anna Niklová, které patří velký dík za podporu pečujících.

Jak můžeme pečujícím a sami sobě poděkovat?

Rozhlížejme se kolem sebe a hledejme chrpy. Ty pak vyfoťme a sdílejme na sociálních sítích ve vlastních příspěvcích s hastagy #chrpapecujicim, #dekujemepecujicim. Fotky je také možné vkládat do komentářů příspěvků Alfa Human Service nebo posílat na e-mail: info@alfabet.cz.

Ze všech poslaných chrp bude potom udělána koláž, kterou Alfa Human Service symbolicky předá jako velkou kytici pečujícím 2. října na Den pečujících.

www.pecujicim.cz

Chrpy je možné sbírat a posílat až do 31. 8. 2020.