DOPORUČUJEME!

Irene McHenry, Carol Moog: Aktivity pro starší děti s PAS, nakladatelství Portál, Praha 2019

Předmětná publikace podporuje rodiče a jejich děti s poruchou autistického spektra prostřednictvím jednoduchých cvičení k rozvíjení představivosti, k prohlubování vnímavosti a citlivosti sami k sobě. Cvičení jsou použitelná především doma v prostředí bezpečí, jsou však vhodná i k nácviku v malé skupině. Pro domácí využití doporučuji předmětná cvičení využit pro společnou práci rodičů a dětí.

Rozdělení knihy

Kniha je rozdělena do 3 základních částí: 1. Zklidněte svoji mysl, 2. Využijte myšlenky a pocity k vlastnímu osamostatnění, 3. Navazujte vztahy a režírujte svůj život. V první části Zklidněte svoji mysl, jsou uvedena velmi jednoduchá cvičení zaměřená na trénink bdělé pozornosti a práci s dechem. Cvičení „Sněží“ či „Sluneční dech“ doporučuji jako první pomoc i samotným pečujícím rodičům. Ukotvení ve vlastním těle může dětem s PAS přinášet větší jistotu ve vnímání tělového schématu a porozumění vlastnímu tělu. V druhé části knihy jsou cvičení zaměřena na prohloubení vnímání svých vlastních pocitů, některá cvičení obsahují biodynamické prvky pro práci s pulzací energie, tzn. trénink útlumu, nebo naopak nárůstu energie v případě potřeby. Vybraná cvičení s tělem – uzemnění přispívají k práci při záchvatech vzteku. Opět je to velmi efektivní cvičení i pro samotné rodiče. V třetí části jsou cvičení podporující a rozšiřující vnímání okolního světa, přispívají ke zvýšení sebevědomí dětí.

Trénink dělá mistra

Nezbytný předpoklad účinnosti cvičení je však kontinuální trénink. Techniky nefungují tak, že si jen přečteme popis, ale primárně si je pravidelně zkoušíme a trénujeme. Efektivita nácviku se zvyšuje v okamžiku, kdy trénujeme v bezpečí a klidu. Teprve po nácviku v klidové fázi a upevnění patřičné dovednosti je možné je používat v úzkostných, excitovaných a jiných složitých emočních stavech a chaosu.

Cvičení ve všech kapitolách významně doplňují a rozšiřují sociální kompetence dětí s PAS, umožňují pracovat s úzkosti, strachem, nedostatkem sebevědomí, ale primárně zvyšují citlivost k vlastním myšlenkám, tělu a emocím. Všechna cvičení jsou vhodná pro děti, a jejich rodiče, ale i malé skupiny.

Knihu velmi doporučuji, cvičení jsem ověřila i ve své praxi psychoterapeuta.

Autor: Martina Chmelová