Knižní publikace k problematice zdravotního postižení tlačítko Tlačítko internetové zdroje k problematice zdravotního postižení Tlačítko k databázi poskytovatelů sociálních služeb
 Tlačítko monitoring tisku

Dostupnost kvalitních informací v péči o dítě se zdravotním postižením je základním strategickým prvkem ke snazšímu zvládnutí vaší situace. V následující rubrice Vám nabízíme důležité informace z oblasti poskytovaných sociálních služeb, odborné aktuální knižní publikace, kontakty na různé subjekty poskytující pomoc a podporu rodinám i dětem se zdravotním postižením. Dále zde naleznete nejrůznější akce, workshopy a vzdělávací semináře konané napříč celou Českou Republikou.