Péče o dítě se zdravotní postižením vyžaduje od rodičů orientaci v problematice, o které se nejspíše nikdy před tím nezajímali. První informace, kterou rodiče primárně vyhledávají , je diagnóza dítěte, a co mohou s jejím spojením očekávat do budoucna.

Stejně důležité jsou však informace o možnostech zdravotní , zejména rehabilitační péče a sociální péče, nabídka služeb, legislativní opatření vztahující se k zdravotnímu postižení, čímž jsou nejčastěji nároky na různé podpůrné dávky – příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu apod. S touto problematikou je rovněž spojena volba správné rehabilitační a kompenzační pomůcky či správný výběr hraček pro rozvoj dítěte.

Nedílnou součástí je i přehled a možnost integrace a předškolního a školního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.