Téma měsíce

{loadposition vnitrni}

 Péče o dítě se zdravotním postižením  Péče o rodinu s dítětem se zdravotním postižením  Bydlení bez bariér
Informace o typech zdravotního postižení Pomůcky a hračky pro handicapované osoby Legislativa k problematice zdravotního postižení
Vzdělávání a integrace handicapovaných dětí Sociální péče

Kalendář akcí

{loadposition kalendar}

Kompletní kalendář akcí

{loadposition anketa}

Aktuality

Informační portál Alfabet je finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost ESF

Projekt: Psychoterapeutická podpora, edukace a specifické poradenství pro neformální pečovatele

Reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/16_134/0008175


{loadposition stitky}