Meditace je „vyšší“ třída relaxace. Její účinek má trvalejší a hlubší charakter. Meditace vyžaduje trénink. Kdo však jednou zažije slast meditace, nepřestane. Meditace se stane přirozenou a nedílnou součástí jeho života. Zároveň se začne uzdravovat na těle a mysli.

Meditovat se dá všude. Meditovat se dá bez pomůcek a s pomůckami.

Meditace bez pomůcek

Meditovat můžeme na procházce, v tramvaji, doma. Nepotřebujeme k tomu žádné speciální pomůcky, oblečení, hudbu. Jen zjednodušeně:

 1. V první fázi nácviku meditace můžeme využít obrázek rozbouřené řeky, který jsme popisovali v předchozích článcích a trénovat nejprve malý a postupně zvětšující se odstup na břehu od toku řeky.
 2. V druhé fázi trénujeme pozorování řeky.
 3. V další fázi dochází k uvolnění, ke změně proudění energie ve vašem těle a mohou přicházet různé obrazy, myšlenky a vjemy.
 4. V dalších fázích je vnímáme, sytíme se jimi.

Důležitý výsledek prvních kroků je maximální soustředěnost, která však může trvat třeba jen půl minuty. Je lepší v prvních fázích trénovat po kratičkých časových úsecích, ale třeba několikrát denně.

 

Meditace nejede na výkon, ale na plné soustředění se sami na sebe.

Existuje mnoho informačních zdrojů na webu, v knihách, diskuzních fórech. Každý si může najít, co jemu vyhovuje. Jako inspiraci Vám doporučuji tyto 2 zdroje:

Pokud se vám nácvik nedaří, nerozumíte, co a jak máte dělat, doporučuji vám navštívit kurzy meditace nebo absolvovat několik hodin individuální práce s učitelem meditace. Investované finance se Vám bohatě vrátí v podobě vaší životní spokojenosti a stability.

Meditace s mandalou

V našich nácvikových „Den pro sebe“ pro pečující osoby pracujeme převážně s mandalami, ať pískovými nebo kreslenými.

Mandala je kruhový obraz. I když toto slovo pochází z východu, samotná mandala je nad kulturním symbolem jednoty a rovnováhy vyskytující se ve všech dobách, kulturách i náboženstvích.

Meditací s mandalou je také celá řada. Já však popíši jeden způsob aktivní práce. Pokud Vám tedy meditace bez pomůcek připadá těžká, zkuste začít doma sami aktivně pracovat s mandalou. Mandalu si můžete buď sami narýsovat, nebo si vyberte z celé řady antistresových omalovánek, které jsou na trhu.

 1. Pokud pracujete s předtištěnou mandalu, pečlivě si vyberte vzor, na kterém hodláte pracovat.
 2. Během práce dochází k maximálnímu soustředění na práci s barvou a tvarem. V ten okamžik, kdy vás tato práce baví, chcete ji dělat, dochází k dobrému dýchání a váš mozek pracuje na jiné vlnové délce než při běžné činnosti. Dochází k uklidnění rozbouřené řeky.
 3. Během další práce mohou přicházet myšlenky a nápady, které by Vás bez „malování“ nenapadly. Přichází také pocit velké úlevy od psychického napětí.
 4. S mandalou můžete pracovat tak, že si „naordinujete“ třeba 15-20 min. kdy budete na obrázku pracovat (pokud nemáte dostatek času).

PAMATUJTE si! Není důležitý výsledek, ale cesta tvorby. Tedy ten vlastní proces práce s barvou a tvarem.

Nádavkem k tomu získáváte potom krásně barevný a strukturovaný obrázek, který Vám doporučuji vystavit. Tím bude mít práce dvojí účinnost. Protože hotový obrázek dokud Vás neomrzí bude přitahovat a vracet do pocitů, které přicházely při malování.

Doporučení:

 • Je jedno co malujete.Mějte měkké pastelky, které sytě barví a často je ořezávejte.
 • Práci si dávkujte po kratších časových úsecích, větší efekt má každý den 5-10 min, než jednou za měsíc hodina.
 • Zkuste pracovat se svými dětmi. Děti tato činnost velmi baví a ještě k tomu jim pomáhá v tréninku soustředění a zklidnění. Výborné pro děti s ADHD.

Použité zdroje:

Meditace s mandalou. Psychologie chaosu [online]. 2016 [cit. 2016-03-31]. Dostupné z: https://www.psychologiechaosu.cz/meditace/meditace-s-mandalou/