Pokud jste po odeslání životopisu na pracovní pozici, o kterou usilujete, zaujali personalisty, existuje několik možností, které můžete očekávat jako další krok:

  • Telefonický rozhovor či video-dotazník
  • Pozvánka na osobní /pracovní pohovor
  • Pozvánka do výběru metodou „assesment centra“
  • Zadání praktického úkolu

 

Personalisté velmi často kombinují výše uvedené metody. V článku se zaměříme na pracovní pohovor, který je základním aspektem při výběru zaměstnanců a doporučíme vám, jak zaujmout právě v jeho průběhu. Pracovní pohovor je velmi důležitý z hlediska hodnocení vašich zkušeností, charakteru, kvalifikace a dovedností. To vše ve správné kombinaci je předpokladem pro získání vámi vybraného zaměstnání.

Před pracovním pohovorem – (dále už jen pohovor) je vždy dobrá příprava, zvláště pokud máte speciální požadavky, jako je úprava pracovní doby, či požadavek práce z domova. Důležité je si zjistit také informace o firmě, v níž chcete pracovat. Základem je vědět, alespoň obor činnosti a něco málo z historie, blýsknete se, pokud prostudujete i výroční zprávy uvedené na internetu a využijete je v rozhovoru s personalistou. Např. „Ve výroční zprávě máte uvedeno, že plánujete rozšířit své služby i do neziskového sektoru. V této oblasti mám velmi bohaté zkušenosti, zejména v jednání s představiteli…“. Pokud budete reagovat na nabídku personální agentury, zjistěte si informace alespoň o její působnosti a historii. Dobrou vizitkou pro vás samotné, že budete reagovat pružně na položené otázky, nejen o vaší pracovní minulosti, ale i o vaší osobě. Můžete si předem připravit určité odpovědi s ohledem na pracovní místo, o které se ucházíte v návaznosti na vaše předchozí zkušenosti a dovednosti.

Před samotným odchodem na pracovní pohovor se ujistěte, že je váš oděv čistý a přiměřený příležitosti pohovoru, znáte adresu a cestu, jak se VČAS dostat na místo pohovoru a znáte jméno osoby, která bude vést pohovor.

Pohovor – „Hodina H“

Dorazili jste na místo včas, čekáte na uvedení k osobě, která bude pohovor vést. Mnoho psychologů uvádí, že první dojem tvoří až 80% úspěchu. A to nejen u pohovoru. V okamžiku setkání se usmějte, udržujte oční kontakt, podejte přiměřeně pevným stiskem ruku a čekejte na další instrukce – např. než vás personalista uvede do místnosti pohovoru či vyzve k tomu, abyste se posadili. Snažte si volit místo v místnosti, které pro vás bude nejpříjemnější.

Pohovor se zahajuje tzv. Small Talk – personalista se vás např. zeptá, jaká byla cesta, či zda jste kancelář našel dobře. Nemusíte se obávat, jde pouze o úvodní navedení atmosféry. Jen na vás bude, zda bude pozitivní či nikoliv. Personalista vám v krátkosti představí pozici, o kterou se ucházíte a ihned dostanete prostor pro rekapitulaci svých pracovních zkušeností a dovedností. Velkou výhodou bude, když zde zakomponujete i návaznosti na místo, o které se ucházíte. Např. „Na pozici asistentky jsem měla na starosti vozový park, tyto zkušenosti bych využila i ve vámi nabízené pozici.“ Nebojte se ani vyzdvihnout vaše úspěchy: „Na této pozici jsem nejvíce pyšný/á na…“.

V tento okamžik už z vás jistě spadl první nával nervozity. Snažte se přesto působit nenuceně, přiměřeně se usmívejte, stále udržujte oční kontakt, kontrolujte si neverbální komunikaci (nehrajte si s vlasy, neseďte se založenýma rukama) Nyní se zpravidla ptá personalista na doplňující otázky k vašemu životopisu, či motivačnímu dopisu a následně pokládá další otázky. Pamatujte, že jeho úkolem je co nejlépe prověřit, zda se na danou pozici hodíte, jeho úmyslem není vás položenými otázkami shodit či jinak zdiskreditovat.

Nejčastěji pokládané otázky při pohovoru:

Znáte naši společnost? Čím vás oslovil inzerát na danou pozici?

Co vás zaujalo na této pozici? Proč chcete změnit zaměstnání?

Jak byste se charakterizoval? – např. ve třech větách

Jak vás vnímají ostatní?

Máte zájem se nadále vzdělávat?

Kde se vidíte za 5 let?

Vaše silné a slabé stránky?

Na pohovoru by neměli padnout diskriminační otázky – na rodinný stav, věk, počet dětí, sexuální orientaci nebo náboženské vyznání. V okamžiku, kdy se tak stane, je na vás, zda se rozhodnete odpovídat, či zdvořile vysvětlíte, proč odpovídat nechcete. Pokud pečujete o osobu blízkou, zpravidla to již personalista ví, pokud však ne, zde máte prostor k vyjádření.

Poslední část pohovoru je obvykle věnována rozklíčování mzdových možností daní pozice, možností optimalizace dané pozice z hlediska vašich požadavků a je zde opět prostor pro vás – pro vaše otázky směrem k personalistovi a dané pracovní pozici. Je dobré se vždy na něco zeptat, pokud vás nic nenapadne, celý rozhovor s personalistou můžete shrnout např.: „Pracovní místo jste mi popsal/a, kdy mohu nastoupit, víte, myslím, že mne již nic dalšího nenapadá.“ Ukažte, že jste na pohovoru byl/a duchem přítomen/a.

Rozloučení by měl iniciovat opět personalista, zpravidla vám sdělí lhůtu pro oznámení výsledků pohovoru.

Po pohovoru:

Je vhodné vyčkávat zhruba týden, než budete kontaktovat personalistu s žádostí o sdělení výsledku pohovoru. V každém případě není na místě kontaktovat personalisty dříve, než uplyne lhůta, kterou vám sdělili při pohovoru. Může se stát, že se pohovor nepovede podle vašich představ, i přes tuto skutečnost poděkujte personalistovi za jeho čas, který vám věnoval a buďte ve spojení, je možné, že se při další příležitosti objeví pozice, která vám bude tzv. „šitá na míru.“