V předchozím článku o skloubení práce a péče o osobu blízkou jsme si popsali „alternativní“ formy práce či možnosti úpravy pracovního poměru pro pečují. Nyní již víme, o jakou formu práce bychom stáli – můžeme začít vyhledávat na internetu, přes sociální sítě, v novinách, apod. vhodná volná místa.

 1. Čtěte pozorně

Mnoho inzerátů na internetu, v novinách či kdekoliv jinde neobsahuje dostatečné množství informací z důvodu omezeného počtu znaků, které může inzerát obsahovat. Inzerát by měl obsahovat název pozice, náplň práce,

požadavky na uchazeče, výši úvazku, místo výkonu práce a kontakt na zadavatele – nemusí jim vždy být přímo zaměstnavatel, ale i personální agentura. Ani údaj o odměně za vykonanou práci nemusí být vždy v textu obsažen. Pokud Vás však nabízená pozice zaujme, ale chybí Vám některé informace, neváhejte si o ně telefonicky zažádat. Personalisté jistě ocení, že komunikujete a zajímáte se o více informací, ne jen bezhlavě rozesíláte životopisy.

 1. Věnujte zvýšenou pozornost při psaní životopisu a motivačnímu dopisu

Životopis odráží Váš dosavadní pracovní život, Vaše vzdělání, schopnosti – stručně, jasně a výstižně. Cílem životopisu je poskytnout personalistovi informace „co umím a čím jsem“. Vyplňujte proto údaje podle pravdy, nedělejte se lepšími, než ve skutečnosti jste – zkušení personalisté poznají během prvních pár minut rozhovoru, jak si ve skutečnosti stojíte.

V životopise by neměly chybět níže uvedené informace.

   • Jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje
   • Dosavadní pracovní zkušenosti – stručně
   • Vzdělání
   • Jazyky a ovládání PC
   • Schopnosti a zájmy
   • Případně seriózní fotografie – nepoužívejte selfies apod., to raději scan pasové fotografie

Jste dlouho bez zaměstnání? Napište i přes obavy, že Vás nikde nezaměstnají, do životopisu pravdu a například připojte větu do oddílu schopností „Chuť a ochota učit se novým věcem.“ Jste pečující? Zmiňte i tuto skutečnost ve svém životopise a do schopností napište např. dobrá organizace práce, schopnost pružně reagovat na změny

U některých inzerátů vyžadují personalisté zaslání motivačního dopisu. Motivační dopis rozvíjí vše stručné, co jste do strukturovaného životopisu uvedli. Zde se můžete rozepsat. Na internetu najdete jistě několik vzorů, z kterých si vyberete. Motivační dopis by neměl přesahovat 1 stránku – popř. si sám potenciální zaměstnavatel určí délku, kterou chce, abyste zaslali.

Hotovo?

Ještě jednou si životopis zkontrolujte, zda je gramaticky a věcně správně, graficky oddělte jednotlivé části a můžete jej odeslat potenciálnímu zaměstnanci. Je dobré při odesílání životopisu napsat malý průvodní dopis např.: „Dobrý den paní/pane…, velmi mne zaujala Vámi nabízená pozice …, níže zasílám svůj životopis, věřím, že budu vhodným kandidátem. S pozdravem …“

Nyní již můžete čekat, zda jste personalisty zaujali natolik, že Vás osloví. V inzerátu na danou pozici se často objevuje formulace například typu: „Pokud Vás nebudeme do 10 dnů kontaktovat, nebylo Vaše CV zařazeno do výběrového řízení.“ – vyčkejte vždy po uvedenou dobu, zda se Vám personalisté sami ozvou, až poté je můžete kontaktovat, z jakého důvodu Vás nevybrali, nečekejte však detailní důvody.

Moje rada na závěr

Vytvořte si on-line životopis – možností je několik, za sebe doporučuji- zkuste sociální síť LinkedIn

Informační zdroje

 • Česká republika. Zákon o inspekci práce. In: 251/2005 Sb. 2005, §12.