Přebal knihy Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje BAZALOVÁ, Barbora. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014, 183 s. ISBN 978-802-6206-934.
 Přebal knihy Hra a její využití v předškolním vzdělávání. SUCHÁNKOVÁ, Eliška. Hra a její využití v předškolním vzdělávání. Praha: Portál, 2014, 184 s. ISBN 978-80-262-0698-9.
 Obal knihy Kuchařka pro rodiče malých dětí GREGORA, Martin. Kuchařka pro rodiče malých dětí. 2. vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5198-6.
 Obal knihy Co říkají děti, než se naučí mluvit HOLINGER, Paul C. Co říkají děti, než se naučí mluvit. 2. vydání. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-819-1.
 ŠPL 21 - Grafomotorické pohádky SVĚTLÍK, Eduard. ŠPL 21 – Grafomotorické pohádky. 1. vyd. PLICKOVÁ Edita. Praha: Portál, 2014, 60 s. ISBN 978-80-262-0598-2.
 Kniha Budu správně mluvit KUTÁLKOVÁ, Dana. Budu správně mluvit: chodíme na logopedii. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 224 s. ISBN 978-802-4736-877.
 Khiha Bezlepkové recepty pro děti WEIMER-KOSCHERA, Susanne. Bezlepkové recepty pro děti: 100 oblíbených receptů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 116 s. ISBN 978-80-247-4776-7.
 Kniha Vyhoření GRÜN, Anselm. Vyhoření: jak rozproudit vlastní energii. Vyd. 1. Překlad Michaela Jančaříková. Praha: Portál, 2014, 163 s. ISBN 978-802-6205-876.
 Kniha Přehled speciální pedagogiky VALENTA, Milan. Přehled speciální pedagogiky: rámcové kompendium oboru. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014, 269 s. ISBN 978-802-6206-026.
 Porucha pozornosti - kniha PELLETIER, Emmanuelle. Porucha pozornosti bez hyperaktivity: pomoc rodičům a učitelům. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014, 115 s. ISBN 978-80-262-0599-9.
 Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku SVOBODA, Jan. Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku. 1. vyd. Praha: Portál, 2014, 160 s. ISBN 978-802-6206-033.
 Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole CARTER, Cheryl R. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole: Praktický rádce pro rodiče i učitele. 1. vyd. Praha: Portál, 2014, 120 s. ISBN 978-80-262-0621-7.
 obalka knihy ZELINKOVÁ, O.; ČEDÍK, M.: Mám dyslexii. Průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení. 1. vyd. Praha: Portál, 2013, 144 s. ISBN 978-80-262-0349-0.
 obalka knihy JACOBS, D., S.; BETTS, D., E.:Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem. 1. vydání Praha: Portál, 2013. 152. ISBN 978-80-262-0498-5.
 obálka knihy VYSKOTOVÁ, J., MACHÁČKOVÁ K.: Jemná motorika. Vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování. Praha: Grada, 2013. 176 s. ISBN 978-80-247-4698-2.
 obálka knihy PEŠEK, R.; PRAŠKO, J.; ŠTÍPEK, P.: Kognitivně-behaviorální terapie v praxi. Praha: Portál, 2013, 232 s. ISBN 978-80-262-0501-2.
 obálka knihy BODNÁROVÁ, K.: Dětská kresba jako diagnostický nástroj. PRAHA: Portál, 2013. 208 s. ISBN 978-80-262-0499-2.
 obálka knihy VENGLÁŘOVÁ, M., EISNER, P., KOL.: Sexualita osob s postižením a znevýhodněním. 1. vyd. Praha: Portál, 2013, 208 s. ISBN 978-80-262-0373-5.
 obálka knihy RÖHR, H., P.: Nedostatečný pocit vlastní hodnoty: Sebedestruktivní vnitřní programy a jejich překonávání. 1. vyd. Praha: Portál, 2013, 176 s. ISBN 978-80-262-0354-4.
 obálka knihy SCHNEIDEROVÁ, E.: Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích schopností u dětí. 1. vyd. Praha: Portál, 2013, 200s. ISBN 978-80-262-0375-9.
 obálka knihy CAIRNS, K.:Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013, 184 s. ISBN 978-80-262-0370-4.
 obálka knihy GRUHL, M.; KÖRBÄCHER, H.: Psychická odolnost: V každodenním životě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013,  144 s. ISBN 978-80-262-0345-2.
 obálka knihy GRIFFIN, Simone a Dianne SANDLER. 300 her pro děti s autismem: rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012, 129 s. ISBN 978-802-6201-779.
 obálka knihy ALLEN, K. a Lynn R MAROTZ. Přehled vývoje dítěte: od prenatálního období do 8 let. Vyd. 3. Překlad Petra Vlčková. Praha: Portál, 2008, 187 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-80-7367-421-2.
 obálka knihy BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Školní zralost: co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, iii, 100 s. Moderní metodika pro rodiče a učitele. ISBN 978-802-5125-694.
 obálka knihy FRASER, Jane. Účinné poradenství při terapii koktavosti. Vyd. 1. Editor Jane H Fraser. Překlad Alžběta Peutelschmiedová. Praha: Portál, 2010, 111 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-807-3676-896.
 obálka knihy FITZNEROVÁ, Ivana. Máme dítě s handicapem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 159 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-807-3676-636.
 obálka knihy CARR-GREGG, Michael a Erin SHALE. Puberťáci a adolescenti: průvodce výchovou dospívajících. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 197 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-807-3676-629.
 obálka knihy JELÍNKOVÁ, Jana, Mária KRIVOŠÍKOVÁ a Ludmila ŠAJTAROVÁ. Ergoterapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 270 s. ISBN 978-807-3675-837.
 obálka knihy PÖRTNER, Marlis. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči. Vyd. 1. Překlad Petr Babka. Praha: Portál, 2009, 175 s. ISBN 978-807-3675-820.
 obálka knihy MARKSOVÁ-TOMINOVÁ, Michaela. Rodina a práce: jak je sladit a nezbláznit se. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 157 s. ISBN 978-807-3676-155.
 obálka knihy DOKOUPILOVÁ, Marie. Narodilo se předčasně: průvodce péčí o nedonošené děti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 315 s. ISBN 978-807-3675-523.
 obálka knihy NOVOSAD, Libor. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním: základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 269 s. ISBN 978-807-3675-097.
 obálka knihy LAUBEROVÁ, Kateřina a Martina MIOSGOVÁ. Předškoláci ve školce. Vyd. 1. Ilustrace Michaela Brajková, Jan Hampl. Praha: Portál, 2009, [88] s. ISBN 978-80-7367-576-9.
 obálka knihy WARNER, Penny. 333 nápadů pro život s batoletem: osvědčené tipy a rady pro rodiče dětí ve věku od 1 do 3 let. Vyd. 2. Překlad Michaela Šárová. Praha: Portál, 2009, 356 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-80-7367-635-3.
 obálka knihy EYRE, Linda a Richard M EYRE. Jak naučit děti hodnotám. Vyd. 2. Překlad Ladislav S Dvořák. Praha: Portál, 2007, 156 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-80-7367-275-1.
 obálka knihy JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Pohodoví rodiče – pohodové děti: podporujeme vývoj dítěte. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 173 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-807-3675-363.
 obálka knihy ROGGE, Jan-Uwe. Děti potřebují hranice. Vyd. 4. Překlad Alžběta Sirovátková. Praha: Portál, 2009, 131 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-80-7367-634-6.
 obálka knihy ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 4. Praha: Portál, 2011, 246 s. ISBN 978-80-7367-928-6.
 obálka knihy WILLIAMS, Donna. Nikdo nikde: nevšední životopis autistické dívky. 1. vyd. Překlad Eva Masnerová. Praha: Svoboda, 1995, 228 s. Skutečné příběhy. ISBN 97880736760012009.
 obálka knihy POKORNÁ, Věra. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení: rozvoj vnímání a poznávání. Vyd. 5. Praha: Portál, 2011, 153 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-807-3679-316.
 obálka knihy DUBIN, Nick a Miroslava JELÍNKOVÁ. Šikana dětí s poruchami autistického spektra. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 178 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-807-3675-530.
 obálka knihy ŠTANCLOVÁ, Eva. Šimonovy pracovní listy. Vyd. 1. Ilustrace Renáta Frančíková. Praha: Portál, 2009, [64] s. ISBN 978-807-3675-776.
 obálka knihy JANNIK BEYER, Lone Gammeltoft a [z anglického originálu … přeložila Miroslava JELÍNKOVÁ]. Autismus a hra: příprava herních aktivit pro děti s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-736-7157-3.
 obálka knihy MUNDEN, Alison a Jon ARCELUS. Poruchy pozornosti a hyperaktivita: přehled současných poznatků a přístupů pro rodiče a odborníky. Vyd. 3. Praha: Portál, 2008, 119 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-807-3674-304.
 obálka knihy CASTILLO-MORALES, Rodolfo. Orofaciální regulační terapie: metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Vyd. 1. Překlad Eva Matějíčková. Praha: Portál, 2006, 183 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-736-7105-0.
 obálka knihy ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 4., přeprac. Praha: Portál, 2011, 221 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-807-3678-890.
 obálka knihy SIMON, Hendrik. Dyskalkulie: jak pomáhat dětem, které mají potíže s početními úlohami. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 166 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-736-7104-2.
 obálka knihy RICHMAN, Shira. Výchova dětí s autismem: aplikovaná behaviorální analýza. Vyd. 2. Překlad Miroslava Jelínková. Praha: Portál, 2008, 122 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-80-7367-424-3.
 obálka knihy HÁJEK, Karel. Práce s emocemi pro pomáhající profese: tělesně zakotvené prožívání. Vyd. 3. Praha: Portál, 2012, 119 s. ISBN 978-802-6202-219.