Jsme v době, kdy zažíváme dosud nepoznané. Naše republika se potýká s pandemií koronaviru. Je vyhlášena plošná karanténa a další omezující opatření, která se dotýkají každého z nás. Je neuvěřitelné, jaká vlna solidarity a pomoci se zvedla.

Pozitivní zprávou je, že i v těchto náročných dnech máme, kam se obrátit pro pomoc.

Důležité informace jsou dostupné na webových stránkách vlády ČR; na stránkách Ministerstva zdravotnictví na stránkách krajských hygienických stanic či na stránkách jednotlivých krajů ČR.

Úřady  – obecní úřady, úřady práce, finanční úřady, krajské úřady, okresní správy sociálního zabezpečení, aj. fungují v těchto dnech v omezeném režimu.

O změnách jejich provozní doby jsou občané informováni několika způsoby:

  • z webových stránek
  • Facebookem
  • mobilním rozhlasem
  • telefonicky (informace, podatelna, pohotovostní a krizové služby)

Osobní vyřizování úředních záležitostí na úřadech se v současné době doporučuje odložit.

V souvislosti s aktuální situací přistoupil Úřad práce ČR k organizačním změnám a omezuje osobní kontakt s veřejností. Ten je možný po předchozí dohodě.

Co se dávek státní sociální podpory týče, vláda schválila návrh mimořádného zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020.

Tento zákon umožní Úřadům práce ČR, aby při stanovení výše výplaty těchto dávek za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2020 vycházel z údajů o příjmech a nákladech na bydlení, které byly doloženy pro posouzení nároku na tyto dávky na 1. čtvrtletí.  Jedná se o:

  • přídavky na dítě
  • příspěvek na bydlení
  • zvýšení příspěvku na péči

Důvodem je mimo jiné i to, aby žadatelé nemusely v době vyhlášené karantény o potvrzení žádat a kontaktovat své zaměstnavatele a příslušné úřady a instituce.

Dále Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo zjednodušení správního řízení v oblasti nepojistných dávek – např. dávek mimořádné okamžité pomoci.

Současná situace má samozřejmě vliv i na provoz sociálních služeb. Mnohé svůj provoz omezily, některé sociální služby (denní stacionáře) pozastavily svoji činnost.

V sociálních službách nastaly nové okolnosti, na které reagovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vydáním aktuálních doporučení:

  • Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID – 19, ve kterých zodpovídá nejčastější otázky a odpovědi v oblasti sociálních služeb
  • Doporučený postup při pozastavení činností denních stacionářů
  • Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb péče v terénní formě

Situace spojené s omezením či redukcí řeší poskytovatelé sociálních služeb s registrujícím orgánem (krajskými úřady).

Aktuální informace k problematice koronaviru, nejen k oblasti dávek, služeb, ale také informace pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) , podpoře zaměstnanosti a další naleznete přehledně zpracované na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce.  

Autor: EMO

Zdroje:

Doporučený postup č. 1/2020

Doporučený postup  č. 2/2020

Doporučený postup č. 3/2020