Relaxace je uvolnění těla i mysli. Relaxace přináší uvolnění svalové tenze (napětí) a duševní uvolnění (zlidnění mysli).

Představme si svoji mysl jako proud široké řeky. Voda v řece neustále a nepřetržitě proudí od svého pramene až po své vyústění do další řeky, vodní nádrže nebo moře. Jsou chvíle, kdy v řece teče poměrně málo vody, proud je klidný, rovnoměrný. Pohled na tekoucí řeku je uklidňující, bezpečný a příjemný.

Teď si představme, jak vypadá řeka při dlouhodobém dešti nebo povodni. Voda není přátelská. Je dravá, teče v místech, která před povodní byla suchá, zanáší místo bahnem a nečistotami. Při rozvodnění řeky nám může jít i o život a my prcháme raději pryč na bezpečné místo mimo dosah řeky. Pohled na tuto řeku není bezpečný a uklidňující, je ohrožující, nepříjemný. Nechceme nebo nemůžeme u té řeky být.

Obraz proudící řeky je podobný tomu, co se děje v různých situacích a životních obdobích v naší hlavě. Naše myšlenky, zrovna jako voda v řece neustále „proudí“. Vznikají, zanikají, vystupují do popředí nebo ustupují do pozadí.

Pokud je řeka myšlenek (naše mysl) klidná, je nám dobře. Máme dobrou náladu, těžkosti, které nás potkávají, překonáváme s dostatkem energie. Náš dech, naše tělo a naše emoce fungují v dobrém rytmu a napětí (střídá se v pro nás dobrém rytmu aktivita a uvolnění).

Když je řeka myšlenek rozbouřená, voda stoupá a naše tělo nám hlásí nárůst „povodňových stupňů“. Naše mysl je přetížená, jsme bez nálady, energie, vše nás obtěžuje, můžeme mít problémy se spánkem, soustředěním. Mysl svoji pozornost strhává primárně na myšlenky rychle proudící, zahlcující, ohrožující. Dech je rychlý a povrchní, tělo může být v určitých místech stažené (bránice, šíje, břicho, bedra) a naše emoce nefungují (odpojujeme se od nich, nic necítíme, abychom „přežili“). Tělo, mysl, emoce nefungují ve vzájemně propojeném rytmu napětí a uvolnění.

Tento stav není dlouhodobě udržitelný, protože pokud stagnujeme, „nepulzujeme“(úleva x napětí), může docházet k nejrůznějším „poruchám“, onemocněním. Úzkostné poruchy, psychózy, záchvaty paniky, na tělové úrovni od bolestí zad, břicha, hlavy až po skutečné a diagnostikované onemocnění orgánové nebo systémové soustavy např. ischemické choroby srdeční, žaludeční vředy, zvýšený krevní tlak, dokonce i metastázy rakoviny se rychleji tvoří u lidí s vyšší psychickou tenzí (napětím).

Ne nadarmo se říká, že nemoc začíná v hlavě. Nemocné myšlení skutečně může být spouštěčem nemoci. Dobrá zpráva je, že se zahlcením své „řeky-mysli“ můžeme pracovat. Jednou z technik jak uvolňovat svoji mysl, zpomalovat tok myšlenek, vystupovat na bezpečné místo své „řeky- mysli“, je relaxace.

Dovednost relaxovat, uvolnit se, je předpokladem uklidnění a duševní vyrovnanosti. Člověk, jenž ovládá relaxaci, mívá pevnější duševní i tělesné zdraví, lepší pracovní výkonnost, lépe se soustředí, méně unaví, a bývá v životě spokojenější.

Dlouhodobá péče o někoho blízkého, nám drahého, je náročná a vyčerpávající. Takže jednou z technik jak podporovat sám/a sebe v dostatku energie, elánu, psychické a fyzické stabilitě je určitě relaxace.