DOPORUČUJEME!

Alfred Adler: Smysl života, Portál, Praha, 2020

Kniha německého lékaře a psychologa Alfreda Adlera poprvé vyšla v roce 1933 a patří k jeho shrnujícím a rekapitulujícím dílům; na kontě jich má více jak 300. Adler v ní předkládá souhrn poznatků z dlouholeté praxe psychologa a seznamuje čtenáře s teoretickou základnou individuální psychologie, jejímž je zakladatelem.

Kniha je rozdělena do patnácti kapitol, ve kterých se věnuje nejdůležitějším tématům individuální psychologie. Formuluje v ní komplex méněcennosti a nadřazenosti a všímá si faktu, že se často objevují společně. Dále čtenáře seznamuje s tématem životních úkolů člověka nebo typů selhání. Vysvětluje, co považuje za neurózu či sexuální perverzi a zabývá se denním a nočním sněním.

Zajímavá je také kapitola nazvaná Tělesně-duševní problém. Upozorňuje v ní na souvislosti mezi duševním a tělesným zdravím a na jejich vzájemnou provázanost. Tímto vhledem připomíná současnou psychosomatiku. Závěrečná patnáctá kapitola je věnována smyslu života a tomu, co autor považuje za naplněný život.

Jedinečný a doposud platný je závěrečný dodatek nazvaný Slovo k poradcům. Adler v něm zmiňuje nutnost přistupovat k pacientovi jako k individualitě. Všem odborníkům radí nenechat se svázat a přemoci teoriemi. Naopak býti si vědomi toho, že před nimi sedí lidská bytost, která má vlastní vůli i schopnost úzdravy. Užitečný je i doslov prof. PhDr. Zbyňka Vybírala, Ph.D., který přichází s cenným vodítkem, jak knihu číst.

Alfred Adler byl považován za žáka Sigmunda Freuda. Od svého učitele i psychoanalýzy se posléze distancoval a silně se vůči Freudovi i psychoanalýze vymezil. V textu přiznává, že navštěvoval Freudův diskusní kruh, ale popírá, že by byl jeho žákem. Nicméně, celou knihou se vine jeho polemika s Freudem i psychoanalýzou, což lze přičíst době, kdy kniha vznikala i osobní povaze vztahu mezi Freudem a Adlerem. Pro čtenáře může být tato linie zajímavým vhledem na lidskost velikánů psychologie. Stejně tak na skutečnost, že důležité a zásadní teorie o lidské psychice se rodily v konkrétní době a tvořily je lidé se svébytnou osobní historií.

K nejdůležitějším pilířům v životě člověka podle Adlera patří pocit sounáležitosti, práce, láska a neustálý vývoj vpřed.

V tomto smyslu je možno nahlížet na knihu Smysl života jako na dílo, které může přispět k nikdy nekončícímu vývoji jednice, pro kterého – jak odborníka, tak poučeného čtenáře – může být inspirací na cestě životem.

Autor: Mgr. Ivana Novotná