DOPORUČUJEME!

Veronika Stočesová, David Čáp: Psychoterapeutická práce s původci násilí, Portál, Praha, 2020

Kniha nebo přesněji spíše příručka Psychoterapeutická práce s původci násilí vychází letos v nakladatelství Portál v prvním vydání. Autoři v ní přicházejí s uceleným vhledem do problematiky domácího násilí. Popisují možnosti zvládání vzteku, agrese a násilných projevů.

Téma agrese a agresivity se dotýká každého z nás. To, že v životě nepoužíváme fyzické násilí, ještě neznamená, že nejsme agresivní jiným stejně ubližujícím způsobem.

Právě pojmu agrese a agresivita a druhům násilí se věnuje první část knihy. Autoři v ní vysvětlují, co tyto pojmy znamenají a jak se projevují v našich pocitech, myšlenkách, těle i chování. Zabývají se znaky a formami domácího násilí. To rozlišují na fyzické, psychické (emoční), sociální, ekonomické, materiální, ale také sexuální, latentní nebo například stalking. U každého z nich nechybí konkrétní příklady dané formy násilí.

Dále se snaží nastínit psychologický portrét původce násilí a oběti. Stejně tak důvody, které mohou vést k tomu, že se v jedné z těchto rolí ocitneme. Cenné jsou zkušenosti ze zahraničí i celospolečenský kontext, do kterého je téma násilí zarámováno.

V druhé části oba zkušení odborníci představují ucelenou příručku práce s původci domácího násilí. Metodická příručka je rozdělena do 15 skupinových setkání. V každém z nich je řešeno jedno specifické téma související s násilím. Pro každé setkání autoři navrhují kombinaci teorie, cvičení a nácviků technik pro vyšší účinnost pomoci.

Kniha bude užitečným vodítkem pro psychiatry, psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky, zkrátka pro všechny, kdo pracují s původci domácího násilí. Stejně tak pro ty, jejichž pacienti a klienti mají potíže se zvládáním vzteku nebo sklon k agresivnímu chování. V neposlední řadě, kniha obohatí i čtenáře, kterého téma násilí zajímá nebo se s ním osobně setkal. Pomůže mu zorientovat se v dané problematice a nabídne řadu užitečných technik, jak s agresí pracovat.

Autoři Veronika Stočesová a David Čáp v knize vycházejí z osobní terapeutické zkušenosti, výzkumů i odborných studií jak v České republice, tak v zahraničí. I proto jde o „živou“ publikaci plnou praktických návodů, rad a postřehů.

Mgr. Ivana Novotná