Na stránkách Alfabet.cz se snažíme podat více informací o problematice dlouhodobě pečujících osob, které se starají o své blízké v domácím prostředí. Věnujeme se termínu pečující osoba, jednotlivým specifikům péče o různé skupiny osob (děti, senioři, osoby s handicapem), legislativnímu ukotvení postavení pečujících osob, potřebám pečujících, praktickým nabídkám služeb, nápadů a inspirace.

V našich článcích, rozhovorech a povídání vycházíme z dlouholeté praxe organizace Alfa Human Service, vlastních zkušeností pečujících osob, poskytovatelů a odborníků, kteří se o rodiče a jejich svěřence starají.

Péče o osobu blízkou je náročná z důvodu emoční blízkosti a angažovanosti. Jednoduše řečeno, o koho pečujeme a mámě ho rádi, se zároveň bojíme! Tento strach nás pohání a zároveň je naší pastí, která nám některé věci nedovolí vidět a uvědomovat si!

V okamžiku vzniku problému, nemoci, zhoršení stavu, obdržení zprávy, diagnózy, se v nás blízkých, dříve či později, spouští vůlí neovládaný program, který je s různou intenzitou zaměřený především na operativu – aktivitu, něco dělat. Přinést, odnést, zařídit, udělat, zeptat se. Jedná se o způsob vyrovnávání se s těžkou situací a pro určitý čas i velmi důležitou strategii, která nám pomáhá v ten daný okamžik být jakžtakž stabilní, být oporou pro blízkého a ještě nastavit a konat potřebné.

Často se však stává, že v tomto programu pečující osoba setrvává mnoho a mnoho měsíců, let i když to už dávno není potřeba. Stane se, že sám pečující

  1. vidí jen toho, o koho se stará a nevidí sám sebe a své potřeby
  2. vykonávané úkony dělá ze setrvačnosti a bez uvědomění, že druhý potřebuje změnu, dlouhodobě vykonávané úkony primárně kotví a uklidňují pečujícího, neumožňují však pouštět dále našeho milovaného blízkého

Samozřejmě, že záleží na tom o koho pečujeme. Zda několik měsíců o nemocného blízkého a spíše se vyrovnáváme se ztrátou kompetencí nebo fatální diagnózou nebo vychováváme dítě se zdravotním postižením nebo po úraze.

Upozorňujeme na základní kritérium rovnováhy a synergie péče:

chci-li se starat o druhé a pomáhat jim,

POTŘEBUJI SÁM MÍT DOSTATEK SÍLY NEJPRVE PRO SEBE,

POTOM MOHU DÁVAT DRUHÝM!

Unavená nevyspalá matka, těžko bude mít dostatek síly na své dítě, vyhořelý partner nebude moci pečovat o svou ženu.

Z praxe víme, že pokud začínají selhávat základní mechanismy, které nás běžně dobíjejí (spánek, odpočinek, dobrém jídlo, procházka, práce na zahradě …), je čas na zásadní změnu.

Čím déle pečujeme, tím více potřebujeme pomoc s péčí i pomoc sami pro sebe. Mnohdy jeden den pro sebe prostě nestačí!

A jak na to? Co je důležité? Jakým způsobem a co tedy mohu dělat? Tomu všemu se věnujeme na našem informačním portálu Alfabet.