Provedení sociálního šetření je nezbytné pro posouzení nároku na příspěvek na péči.  S ohledem na současnou situaci způsobenou onemocněním COVID-19 došlo ke změně postupu úřadu práce při vykonávání sociálního šetření.

Vedle šetření prováděného v přirozeném prostředí žadatele o příspěvek na péči, využívá úřad práce i možnosti provést toto šetření formou dotazníku. A to v těchto situacích:

  • Forma dotazníku je primárně využívána při provedení sociálního šetření u osob žijících v zahraničí. A to v kombinaci s telefonickým kontaktem s žadatelem (případně jeho zástupcem, zákonným zástupcem, opatrovníkem, pečující osobou).
  • U pobytových sociálních služeb, které oficiálně vyhlásí zákaz návštěv pro celé zařízení.
  • Dotazník se použije v případě, kdy žadatel doloží, že je on sám nebo některý rodinný příslušník sdílející s ním společnou domácnost v karanténě. Nebo u něj byla potvrzena nákaza.

Běžným způsobem, tedy v přirozeném prostředí žadatelů, probíhá sociální šetření v případech, kdy jsou žadatelé o příspěvek na péči v domácí péči či pobytové sociální službě s běžným provozem. V rámci domlouvání termínu sociálního šetření a zjišťování informací vysvětlí pracovník úřadu práce žadateli, že sociální šetření bude provedeno za zvýšených hygienických opatření (při návštěvě v domácnosti žadatele budou použity ochranné pomůcky pracovníka). Pokud bude mít žadatel z osobního kontaktu obavy, může být k provedení sociálního šetření využit opět dotazník.

K použití dotazníku se nepřistupuje plošně. Tato forma je zvolena po individuálním posouzení jednotlivých případů sociálním pracovníkem úřadu práce.

Sociální šetření je s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci omezováno také v rámci agendy dávek pro osoby se zdravotním postižením – příspěvku na zvláštní pomůcku.

Autor: EMO

Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006431

Zdroje:

Úřad práce

Úřad práce – Příspěvek na péči

Úřad práce – Dávky pro osoby se zdravotním postižením