Rádi bychom vás seznámili s jednoduchým, ale funkčním a účinným nástrojem, který představila a vypracovala klinická psycholožka PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková.

Jeho cílem je posílení odolnosti, ukotvení a práce se zdroji. Toto vše pomáhá autonomnímu nervovému systému dostat se do regulovaného stavu. Do stavu, ve kterém se cítíme více „pány situace“ a ne její pouhou obětí.

Pokuste se pro sebe vyšetřit alespoň 15–20 minut. Vezměte si bílý list papíru a rozdělte ho na tři části a následně doplňte. Na jednotlivé části napište:

  • „já mám“ – zde poznamenejte, co vám pomohlo
  • „já jsem“ – zde, co vám pomáhá
  • „já můžu“ – zde, co vám bude pomáhat v příštích dnech

Můžeme zaznamenat například následující: „Já mám spolupracovníky, se kterými se podporujeme. Já mám 15letou zkušenost. Já mám specifickou vlastnost.“ To byly příklady na „já mám“. Dále „Já jsem pracovitý. Já jsem člověk, který se nevzdává. Já jsem empatický. Já jsem komunikativní.“ Toto jsou příklady na „já jsem“. A na závěr přistoupíme k vyplnění třetí části „Já mohu zavolat blízké kamarádce. Já se mohu bránit proti informacím, které jsou k ničemu. Já se mohu odreagovat vařením.“ Toto jsou příklad na „já mohu“. Tímto směrem se mohou naše úvahy vést.

Na závěr si znovu projděte váš seznam a zakroužkujte nejprospěšnější větu pro následující dny. Například „Já jsem člověk, který se nevzdává“.

Zklidněte se, několikrát za sebou se nadechněte a vydechněte a myslete na tuto větu.

Zároveň může být užitečné ještě chvíli posečkat, rozhlédnout se okolo sebe a vyjmenovat 5 věcí, které vidíte, které slyšíte a kterých se dotýkáte. Tím prohloubíte pocit ukotvení „tady a teď“.

Toto jednoduché cvičení, které nám může pomoci znovu nalézt vlastní zdroje a ukotvit se „tady a teď“ je možné provádět jak doma, tak na pracovišti. Není k němu třeba ani velký prostor, ani mnoho času.

Zdroj:

AKP ČR – COVID – 19 – Doporučené postupy pro skupinovou psychoterapii – Skupina zaměřená na posílení odolnosti