Naše myšlenkové pochody občas připomínají zaseklou smyčku v rekordéru a neomylně vedou ke stejnému konci – pocitu bezmoci, ztrátě energie, únavě.

V takovou chvíli může pomoci další prvek koučování, kterým je rozhovor mezi vnitřními částmi klientovi osobnosti. V Gestalt terapii je známý jako „dialog dvou židlí“. Umožní prozkoumat dva různé aspekty vašeho já. Jak na to, když jste sami?

Nejprve se zamyslete nad tím, jak se cítíte a jaké části vaší osobnosti chcete imaginárně „posadit na židli“.  Je možné, že se objeví něco, co vnímáte protikladně. Jeden aspekt může být viditelný a zřejmý. Druhý naopak skrytý, hlásící se nesměle o slovo.

Například se dlouhodobě cítíte vyčerpaní a na okolí reagujete podrážděně. Uvědomíte si, že byste občas chtěli mít čas jen pro sebe. Pro své pocity nalezněte jméno – například „uštvaná Jana“ x „Jana, která se cítí lehčeji“.

Židle nahraďte osvědčeným papírem a tužkou. Bílou stránku papíru rozdělte na dvě části, které ponesou jména zvolených aspektů já, kterých se chcete dotknout. Do jednotlivých částí vepište vše, co vás napadá – myšlenky, pocity. Je dobré, nechat myšlenky i pocity plynout, příliš je nekorigovat. Následně zjistěte, co vám z popsaného listu papíru vyvstává jako důležité, nové nebo opakující se.

Pokud máte chuť trochu experimentovat a „hrát si“ lze použít skutečné židle. Židle postavte v prostoru naproti sobě. Na jednu z židlí usedněte a zklidněte se. Říkejte, co vás napadá, co a jak se cítíte na místě „uštvané Jany“. Po chvíli přesedněte na židli, „Jany, která se cítí lehčeji“ a odpovídejte. Židle střídejte a v „rozhovoru“ pokračujte, dokud cítíte jeho vnitřní náboj. Snažte se hovořit nahlas a všímat si, jaký typ slov užíváte. Zda se některá opakují, jak se při nich cítíte.

Při tomto experimentu můžete uslyšet a objevit drobnost, která vám dodá jiný náhled na danou situaci. Uvědomit si, že když hovoříte o konkrétní věci nebo člověku, cítíte se lépe či hůře.

Zdroje:

Leoše Zatloukal, Pavel Vítek: Koučování zaměřené na řešení. 1.vydání, Portál, 2016, 264 s.

Jennifer Mackewn: Gestalt psychoterapie. 2. vydání, Portál, 2009, 262 s.