Jak můžeme dítěti s dysgrafií ulehčit psaní?

Snažíme se dítěti zajistit reedukační nácvik zaměřený na uvolnění ruky pro psaní (tzv. grafomotorický nácvik, v případě kombinovaných obtíží pomáhají dětem i fyzioterapeutická cvičení). Ve velké míře zařazujeme tzv. uvolňovací a grafomotorické cviky, věnujeme jim dostatek času (využijeme pracovní listy pro děti s dysgrafií).

Soustředíme se rovněž na zvládnutí a fixování správných tvarů písmen (některé děti píší určitá písmena obráceně nebo z jiného směru např. S, Z, O; zaměňují tvarově podobná písmena – m-n; a-o, k-h). Stejně tak věnujeme více času nácviku psaní jednotlivých písmen a jejich spojování do slabik a slov. Průběžně je však vhodné zařazovat stále ještě diktát izolovaných písmen.

Při psaní slabik a celých slov musí již mít dítě zvládnutou hláskovou analýzu a syntézu, aby mohlo používat tzv. autodiktát a aby nedocházelo k vynechávkám či přidávání hlásek, nebo přesmykování slabik. Při psaní slov musí dítě rozumět jejich obsahu (tj. pro nácvik psaní je nutné volit slova, která již dítě zvládne dobře přečíst a porozumět jim. I v této fázi je opodstatněné využívání uvolňovacích cviků před vlastním psaním a i v jeho průběhu (při únavě, bolesti ruky, zhoršování kvality – např. objevuje-li se třes).

V případě potřeby využíváme sešity s pomocnými linkami, nebo se širšími linkami. Nelinkované sešity nejsou pro děti s dysgrafií vhodné. Diakritická znaménka doplňují děti ihned po napsání daného písmene (je lepší porušit jednotažnost, ale napsat slovo bezchybně).

Dítěti ulehčí psaní i výběr vhodných pomůcek pro psaní, speciálních per pro psaní děti s dysgrafií (tzv. gelová pera s širším průměrem úchopové části nebo s anatomicky tvarovanou úchopovou částí, se zvýrazněnou úchopovou částí, aby nedocházelo ke sklouzávání prstů, dále i tzv. trojhranný program pro nácvik správného úchopu). Dbáme na dodržování správného úchopu psací potřeby včetně směru úchopu (správný směr je šikmo k pravému či levému rameni u leváků) a rovněž i na správný sklon sešitu a sezení u psaní.

Dětem s dysgrafií většinou vyhovuje tzv. psaná forma tiskacího písma, ke které většinou spontánně samy docházejí (je snazší, písmena jsou jednodušší, nemusí se napojovat). Proto u nich lze doporučit i nácvik písma Comenia Script. Protože tempo psaní dětí s dysgrafií je pomalejší, poskytujeme jim vyšší časovou rezervu na napsání práce, nebo volíme zkrácené varianty. Časově limitované práce pro ně nejsou vhodné. Volíme kratší varianty textu, hodnotíme pouze to, co dítě stačilo vypracovat.