Máme nárok na nějaké speciální příspěvky na naše dítě se zdravotním postižením? Od kolika let věku dítěte?

V ČR existují následující příspěvky: příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Dávky jsou kategoricky označeny dle věku dítěte. Od 1 roku věku dítěte můžete zažádat o tzv. příspěvek na péči. Předpokladem pro nárok na tuto sociální dávku je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – nutnost pomoci od jiné fyzické osoby. Obraťte se na váš nejbližší úřad práce a zažádejte o doplňující informace.

Potřebovali bychom automobil, máme nějakou možnost příspěvku?

Ano, automobil se vztahuje do příspěvku na zvláštní pomůcku. Příspěvek na zvláštní pomůcku slouží k uhrazení části nákladů, které jsou spojeny s pořízením pomůcky (může se jednat například o vodícího psa pro nevidomé, úpravy bytu pro osoby s poruchou hybnosti, pořízení motorového vozidla a různé další). Žadatel o dávku se na pořízení pomůcky spolupodílí – hradí 10% z ceny pořízené pomůcky, nejméně ale 1000 Kč. Informujte se na vašem nejbližším Úřadu práce.

Jaké existují příspěvky na péči o handicapované dítě?

Vždy je dobré zažádat o příspěvek na péči, dále např. o příspěvek na zvláštní pomůcku. Čerpání dalších dávek je závislé na konkrétní situaci rodiny. Obraťte se na místně příslušný úřad práce, který dávky vyplácí. Obrátit se můžete také na různé organizace, které provádí sociální poradenství. Ze zákona je tato služba zdarma.

Jaká legislativa upravuje péči o handicapované dítě? Kde najdu konkrétní paragrafy?

Zákon, který by konkrétně upravoval všechny oblasti péče o děti se zdravotním postižením, neexistuje. Vždy se jedná o soubor platných zákonů ČR. Jedná se o Zákon o sociálních službách, Zákon o zdravotnických službách, Školský zákon a další legislativa zohledňující osoby se zdravotním postižením.

Jaké sociální služby mohu podle zákona čerpat? Kde je najdu?

Sociální služby, které lze čerpat jsou v oblasti péče o dítě se zdravotním postižením nejčastěji:

  • raná péče
  • aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • sociální poradenství

Výčet sociální služeb je k dispozici na registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV