Nebýt korovinové pandemie, měla konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami za sebou už jubilejní 20. ročník. Místo toho se uskuteční (doufejme) až v pondělí 12. října 2020.

Na informace o nejnovějších možnostech využití informačních a komunikačních technologií ke zlepšení života lidí se zdravotním postižením sice bude třeba ještě počkat, nicméně hodně stále aktuálních námětů k využití přinesly i předcházející ročníky.

Webové stránky konference INSPO obsahují příspěvky ze sborníků minulých konferencí, jednotlivé prezentace přednášejících a od roku 2013 také videozáznamy přednášek. Například z loňských přednášek by mohla uživatele Alfabetu velmi zajímat přednáška Distanční terapie a telerehabilitace v domácím prostředí v podání Jakuba Pětiokého z Rehabilitačního ústavu Kladruby.

Program konference je vždy v dopolední části společný pro všechny a odpoledne probíhá současně ve třech sekcích.

První se zaměřuje na přístupnost, od webu v prvních letech se postupně přesouvá hlavně k mobilním aplikacím pro nevidomé uživatele. Ve druhé sekci se objevují příklady dobré praxe ve vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Třetí sekce přináší novinky z oblasti technologií pro uživatele se sluchovým postižením.   

Přednášky doplňuje výstavní část, ve které díky početné účasti vystavovatelů (vloni 38) mohou návštěvníci získat na jednom místě komplexní přehled o současné nabídce kompenzačních pomůcek, aplikací, programů a služeb pro osoby s různým zdravotním postižením.

Konference se vyznačuje nejen vysokou informační hodnotou, ale i velmi přátelskou atmosférou. Však to také účastníci oceňují. V loňské anketě na otázku, zda by doporučili konferenci známým, pro které je její téma relevantní, odpovědělo 88,1 % určitě ano a 11,1.% spíše ano.

Autor: Jaroslav Winter