Máme nevyhovující koupelnu, jak ji můžeme uzpůsobit pro snazší zpřístupnění např. s vozíkem nebo berlemi?

Vždy je vhodné poradit se s ergoterapeutem a s ním společně zkonzultovat potřeby a možnosti klienta a na základě těchto informací vhodně navrhnout funkční úpravy. Stavební firmy vám konzultace úpravy také mohou nabídnout, ale ve většině případů se neorientují v potřebách lidí se zdravotním postižením. Pouze dané stavební úpravy realizují. Proto se vždy poraďte s odborníkem. Kontaktovat můžete naší ergoterapeutku Mgr. Veroniku Kocourovou, MBA na veronika.kocourova@alfabet.cz

Rádi bychom upravili dispozici bytu. Je nějaká možnost získání finanční podpory?

Způsobů jak získat finanční podporu je několik. Na Úřadu práce zažádejte o příspěvek na zvláštní pomůcku, kam spadá i možnost stavebních úprav na základě potřeb osob se sníženou pohyblivostí. Žadatel o dávku se na pořízení úprav spolupodílí – hradí 10% z celkové ceny, nejméně ale 1000 Kč. Tato dávka však není nároková, nemusí vám býti přidělena, ale určitě stojí za to o příspěvek zažádat. Dále máte možnost oslovit nadace fungující na území ČR, které na takovéto projekty přispívají či soukromé subjekty a firmy.

Existují specializovaní architekti na úpravu bytu pro handicapovanou osobu? Kam se mám obrátit?

Každý architekt by vám měl pomoci zrealizovat bezbariérové bydlení. Bohužel nápady, jak by měl dům či byt vypadat, primárně zůstanou na vás. Architekt vám je pomůže doladit. Vhodné je poradit se s ergoterapeutem, zmapovat všechny potřeby, které má člověk s handicapem a jim přizpůsobit stavební řešení (přístup do domu, kuchyň, koupelna, wc, výška vypínačů). Zajímavá je publikace Bydlení bez bariér nebo příručka Projektujeme bez bariér, kde naleznete spoustu tipů a zajímavých nápadů.

Na co si mám dát pozor při úpravě bytu, abych ji nedělal zbytečně a vícekrát, nebo neefektivně?

Podstatné je rozmyslet si pro koho úpravy v bytu či domě děláme. Jaké potřeby, možnosti a schopnosti má osoba, které se úpravy bezprostředně dotýkají, popř. jaké změny zdravotního stavu mohou do budoucnosti nastat – zejména u progresivních onemocnění. Vhodné je také porovnat cenové nabídky jednotlivých stavebních firem. K promyšlení je taktéž konzultace s ergoterapeutem, který vám pomůže zorientovat se v nabídce pomůcek a vybavení do domácnosti a možnosti návrhu bydlení pro bezpečné a pohodlné řešení individuálních potřeb klienta a úspoře pozdějších nežádoucích nákladů spojených se stavebními úpravami.

Jaké jsou hlavní zásady při úpravách bytu?

Bezpečnost, účelnost, individuální požadavky na zdravotní stav a možnosti dotyčné osoby. Úpravy by měly především vést k co nejnižší míře závislosti člověka na pomoci druhé osoby.

Lze sehnat speciální nábytek pro handicapované osoby? Kde?

Ano, existují firmy, které se speciální nábytkem pro handicapované zabývají – jde především o kuchyňské řešení na míru a drobný nábytek. Nabídku naleznete na internetu.