Volnočasové aktivity pro děti s DMO

Handicapované dítě na hipoterapii

Dětská mozková obrna (DMO) je nejčastější poruchou hybnosti v dětském věku, následující tipy však lze využít i u jiných pohybových omezení.

O trávení volného času se dnes čím dál víc mluví zejména v souvislosti s nadměrným sledováním televize, časem tráveným u počítače a nezdravým životním stylem. Jak je to však v případě volného času u dítěte či lidí s poškozenou hybností? Tělesné postižení způsobuje především hendikep v pohybové oblasti. Možná i z tohoto důvodu většina lidí s pohybovým omezením hledá své zájmy především v oblasti, kde je možné se uplatnit i bez pohybové aktivity, přesto však i u dětí s tělesným postižením najdeme sportovní aktivity, které jsou založeny na pohybové činnosti.

Číst dál: Volnočasové aktivity pro děti s DMO

Nápady na volnočasové aktivity pro handicapované děti

Handicapovaná dívka s koněm

Národní institut dětí a mládeže v rámci projektu Klíče pro život zjišťoval, jaké jsou možnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti volnočasových aktivit. Ukázalo se, že problém je spíše v informovanosti rodičů, kteří mnohdy ani nezkusí běžný zájmový kroužek a rovnou vyhledávají specializovaná zařízení. Přitom se často tyto děti skutečně mohou zařadit mezi děti bez handikepu a navštěvovat zájmový kroužek v místě bydliště. Pokud se jedná o těžší postižení, pak je na místě využití konkrétních pomůcek, kterých je již na trhu dostatek a díky kterým i vozíčkář může jezdit na kole, boxovat, hrát bocciu, rugby a účastnit se i dalších sportů, dokonce na vrcholové úrovni.

Číst dál: Nápady na volnočasové aktivity pro handicapované děti

Jak vybrat volnočasové aktivity pro své dítě s postižením?

Dítě s handicapem maluje ve svém volném čase prasátko

Za volný čas je považována doba, kterou jednotlivec tráví činnostmi dle svých zájmů, nálad a pocitů. Trávení volného času tak může mít podobu jak aktivní, tak pasivní a poskytuje nejen odpočinek, zábavu a kompenzaci jednostranných činností, ale také příležitost k:

  • poznání různých činností a oblastí života společnosti,
  • formování vědomostí, dovedností a schopností či zájmů v zájmových činnostech,
  • vnitřně bohatému životu a rozvoji,
  • emocionálnímu vyžití,

Číst dál: Jak vybrat volnočasové aktivity pro své dítě s postižením?

©2000-2015 Alfa Human Service