Dítě se zdravotním postižením má stejný nárok na zdravotní péči jako všichni občané ČR, vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který nabyl účinnosti dne 1. dubna 2012 a nahradil tak zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

Nedílnou součástí péče o zdraví nejen dětí se zdravotním postižením jsou preventivní prohlídky, které by neměly být opomenuty. Preventivní prohlídky mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná.

Tyto prohlídky se řídí vyhláškou č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, která definuje jednotlivé prohlídky v závislosti na věku dítěte.

Pro děti jsou dále důležitá očkování, o jejichž možnostech se především dozvíte u praktických dětských lékařů. Očkování se řídí aktuálním očkovacím kalendářem

Rehabilitace Pobyt v nemocnici