Je rehabilitace důležitá a v čem ji mohu využít?

Rehabilitace je důležitou součástí ucelené péče o dítě se zdravotním postižením či oslabením, ale i pro dospělého člověka po úrazu nebo nemoci. Nejčastěji se jedná o léčebnou rehabilitaci – fyzioterapii a ergoterapii, dále pak o rehabilitaci sociální a pedagogickou. Cílem rehabilitace je podpořit jedince a zachovat co nejvyšší kvalitu jeho života. Obnovit či nahradit ztracené funkce – např. nácvik pohybu v jednotlivých tělních segmentech či nácvik soběstačnosti.

Co je ergoterapie a v čem ji mohu využít?

Vedle fyzioterapie patří do léčebné rehabilitace. Jejím cílem je znovuobnovit ztracenou funkci, vytvořit náhradní mechanismy či udržovat jedince v kondici. Ergoterapie se zaměřuje především na nácvik soběstačnosti, trénink jemné motoriky, úpravu domácího prostředí a doporučování kompenzačních pomůcek. Je nepostradatelnou součástí komplexní péče o člověka s jakýmkoliv typem zdravotního postižení či oslabení.

Je rehabilitace hrazená ze zdravotního pojištění?

Ano, rehabilitace je hrazena do určité míry zdravotní pojišťovnou. Vždy záleží na konkrétních potřebách pacienta spolu s doporučením lékaře a typu zdravotní pojišťovny. Většinou je ze zdravotního pojištění hrazen určitý počet fyzioterapeutických a ergoterapeutických úkonů. Vždy však pouze na žádost ošetřujícího lékaře. Dnes je však možnost přímé úhrady za rehabilitační služby od soukromých subjektů, které ergoterapii nebo fyzioterapii poskytují.

Je možné zajistit rehabilitaci doma? Jak?

Ano, rehabilitaci je možné zajistit  doma. Vždy je však toto nutné řešit přímo s ošetřujícím lékařem, který vystavuje klientovi poukaz. Pacient se poté obrátí na určitou agenturu domácí péče, jejíž úkony jsou vykazovány pojišťovně. V praxi se však nejčastěji jedná o službu poskytovanou různými subjekty a hrazenou klientem.

Jaké jsou objednací lhůty na ergoterapii/rehabilitaci?

Objednací lhůty na rehabilitaci jsou individuální. Vždy záleží na zdravotním stavu klienta a na pracovišti, které rehabilitaci poskytuje. V případě, že si klient hradí rehabilitaci (fyzioterapii, ergoterapii) z vlastních zdrojů, jsou čekací lhůty většinou velmi krátké.

Existuje seznam ergoterapeutů/rehabilitací podle krajů/měst nebo místa mého bydliště?

Takový seznam bohužel neexistuje. Pro možnost rehabilitace se vždy nejprve obraťte na vašeho ošetřujícího lékaře, který vám sdělí možnosti této péče ve vašem bydlišti potažmo v blízkém zdravotnickém zařízení. Hledat můžete také na internetu.