Na co mají děti v nemocnici právo

Děti v nemocnici mají kromě práva na péči poskytovanou kvalifikovaným a odborně zdatným personálem právo na:

 • přítomnost svých rodičů
 • bezbolestně prováděné zákroky
 • informace odpovídající jejich chápání
 • spolurozhodování o poskytované péči
 • příležitosti ke hře a vzdělávání
 • kontakt se svými vrstevníky
 • prostředí, které napomáhá uzdravení

Kdy děti v nemocnici potřebují své rodiče

Děti v nemocnici často nedokáží porozumět tomu, co se s nimi děje. Proto potřebují své rodiče také během:

 • uvádění do anestezie
 • probírání z anestezie
 • lékařských vyšetření
 • léčebných zákroků
 • aplikace injekcí, šití ran
 • poskytování ošetřovatelské péče
 • kdykoli, kdy si to samy přejí

Česká legislativa dává společnému pobývání rodičů s jejich hospitalizovanými dětmi pevnou zákonnou oporu:

„Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.“ (Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod, čl.32, odst.4)

Mnoho rodičů nicméně netuší, jaké mají jejich potomci i oni sami v souvislosti s hospitalizací práva. Rodičům dětí do šesti let hradí pobyt v nemocnici zdravotní pojišťovna automaticky, u dětí mezi šestým a patnáctým rokem už si ho musí rodiče zaplatit sami. Revizní lékař pojišťovny však může učinit výjimku například u vážně nemocného nebo handicapovaného dítěte.

Zákon číslo 48 o veřejném zdravotním pojištění, paragraf číslo 25 zní: „Je-li při přijetí dítěte do zdravotnického zařízení vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nutná celodenní přítomnost průvodce, může s ním být průvodce přijat do ústavní péče. Pobyt průvodce dítěte mladšího šesti let v nemocnici se považuje za ústavní ošetřování. Průvodce je podle indikace a možností umístěn buď spolu s dítětem přímo na lůžkovém oddělení, nebo na oddělení dochází z ubytovacího prostoru, který je součástí tohoto zařízení. V případě dítěte staršího šesti let se pobyt průvodce v nemocnici považuje za ústavní ošetřování jen se souhlasem revizního lékaře.“

To také mimo jiné znamená, že pokud se rodiče dohodnou s pojišťovnou a její revizní lékař uzná, že u dítěte je nutný pobyt rodiče, i když je mu víc než šest let, tak také nemusí rodič platit nic. Obvykle pojišťovny přistoupí na hrazení pobytu rodičům s dětmi se zdravotním postižením, nebo třeba autistickými dětmi, kde by pobyt v cizím prostředí bez rodiče napáchal víc škody než samotná léčba užitku.

Zdroje:

 • KOLEKTIV AUTORŮ. Dítě v nemocnici. KONOPÍKOVÁ, Renata. AZ RODINA.cz [online]. 2007 [cit. 2014-01-21].
 • PETRÁŠOVÁ, Lenka. Chcete být s dítětem v nemocnici? Narazíte na džungli. INTERNET INFO, s.r.o. Vitalia.cz: Chytře na život [online]. 12. 5. 2010 [cit. 2014-01-21].
 • Děti v nemocnici. Nadační fond Klíček [online]. 2005 [cit. 2014-01-21].