Národní institut dětí a mládeže v rámci projektu Klíče pro život zjišťoval, jaké jsou možnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti volnočasových aktivit. Ukázalo se, že problém je spíše v informovanosti rodičů, kteří mnohdy ani nezkusí běžný zájmový kroužek a rovnou vyhledávají specializovaná zařízení. Přitom se často tyto děti skutečně mohou zařadit mezi děti bez handikepu a navštěvovat zájmový kroužek v místě bydliště. Pokud se jedná o těžší postižení, pak je na místě využití konkrétních pomůcek, kterých je již na trhu dostatek a díky kterým i vozíčkář může jezdit na kole, boxovat, hrát bocciu, rugby a účastnit se i dalších sportů, dokonce na vrcholové úrovni.

Následující dělení je obecné, chápejte jej jako inspiraci, kde hledat. Při výběru konkrétní aktivity je možno vycházet z předchozího článku. Další možností je obrátit se na nás a my vám s výběrem pomůžeme. Kde tedy hledat? Záleží na tom, zda pro své dítě preferujete běžně dostupnou instituci, či speciální kroužek vedený odborníky.

Běžné instituce nabízející volnočasové aktivity

  • Volnočasové aktivity realizované v návaznosti na školní výuku – většina škol i MŠ v současné době nabízí možnost aktivního trávení volného času formou nepovinných předmětů či kroužků.
  • Nevládní organizace pracující s dětmi a mládeží.
  • Školní družiny, školní kluby.
  • Střediska pro volný čas, Domy dětí a mládeže.
  • Komerční organizace, sportovní a kulturní organizace.
  • Komunitní centra.

Pokud se rozhodnete pro integraci/inkluzi, záleží na možnostech a schopnostech vašeho dítěte, ale především na ochotě organizátorů aktivity, jak se podaří dítě začlenit. Zároveň je však nutné podotknout, že některé organizace se v současné době sami velmi snaží o integraci dětí s různým typem postižení. Pěkným příkladem kvalitní praxe je například Junák, který pro děti se specifickými potřebami poskytuje svým vedoucím podporu a pořádá skvělá školení „Z nevýhody výhoda“. Případně Hudební škola Yamaha, jejíž někteří lektoři mají zkušenosti i s dětmi s handicapem.

Speciální a odborně vedené volnočasové aktivity:

  • Komunitní centra se zaměřením na integraci/inkluzi.
  • Spolky, o.p.s., stacionáře, dříve občanská sdružení s registrovanou sociálně aktivizační službou.
  • Poskytovatelé dalších sociálních či zdravotních služeb/péče pro konkrétní cílovou skupinu.

V případě specifické aktivity se často jedná o poskytovatele sociálních služeb, stačí pak zadat v registru sociálních služeb MPSV do kritérií sociálně aktivizační služba pro rodinu s dětmi/seniory a lokalitu.

Jak a kde hledat volnočasovou aktivitu pro své dítě?

Využijte kontaktů, které máte – využíváte služeb rané péče, stacionáře, rehabilitačního zařízení, mateřské, speciální či jiné školy? Pobíráte příspěvek na péči? Na všech těchto místech je vám k dispozici většinou i sociální pracovník. Ať již má vámi užívané pracoviště registrovanou jakoukoli sociální službu, je její součástí bezplatné základní sociální poradenství, mezi které patří právě vyhledání návazných služeb, zároveň i tyto pracoviště různé volnočasové kroužky nabízí.

Nebojte se zeptat ve svém okolí – které kroužky navštěvují děti vašich přátel? V případě, že pro své dítě vyberete zájmovou aktivitu pro veřejnost, konzultujte možnosti potřebné podpory dítěte při dané aktivitě s ergoterapeutem či speciálním pedagogem, který vám poradí, jak dítě co nejlépe začlenit a podpořit.

Hledáte konkrétní aktivitu? Využijte možností internetu. Hledejte pomocí klíčových slov, následně vybranou organizaci oslovte s prosbou o setkání, na kterém nastíníte potřeby svého dítěte (opět i zde vám může být velmi nápomocný ergoterapeut, speciální pedagog či sociální pracovník).

Rádi byste dopřáli svému dítěti možnost aktivně tráveného času a nenapadá vás, co by jej bavilo, či co by zvládlo? Hledejte inspiraci u organizace poskytující služby dětem s podobnými problémy.

Máte zájem o specifickou aktivitu, která bude současně i terapií pro vaše dítě? Kontaktujte přímo asociaci sdružující dané terapeuty, rádi vás informují, který registrovaný terapeut je nejblíže vašemu bydlišti.

Pokud máte sami dobrou zkušenost se začleněním svého dítěte do některých volnočasových aktivit, podělte se s námi a napište nám, rádi předáme vaše zkušenosti ostatním.