Dětská mozková obrna (DMO) je nejčastější poruchou hybnosti v dětském věku, následující tipy však lze využít i u jiných pohybových omezení.

O trávení volného času se dnes čím dál víc mluví zejména v souvislosti s nadměrným sledováním televize, časem tráveným u počítače a nezdravým životním stylem. Jak je to však v případě volného času u dítěte či lidí s poškozenou hybností? Tělesné postižení způsobuje především hendikep v pohybové oblasti. Možná i z tohoto důvodu většina lidí s pohybovým omezením hledá své zájmy především v oblasti, kde je možné se uplatnit i bez pohybové aktivity, přesto však i u dětí s tělesným postižením najdeme sportovní aktivity, které jsou založeny na pohybové činnosti.

Aktivní provozování sportu je pak pro člověka s postižením prospěšné nejen tím, že při něm cvičí svaly, ale také proto, že dokáže sport, typický pro „zdravé“, sám provozovat. Výběr závisí na typu a stupni tělesného postižení. Pokud má Vaše dítě kombinované postižení, vycházejte při výběru vhodné aktivity z toho, aby Vaše dítě aktivita co nejméně omezovala.

Aktivní trávení volného času se může zdát zejména u těžších forem pohybového omezení zpočátku nemyslitelné, avšak během posledních let pro osoby s tělesným postižením vzniklo mnoho nových sportů a aktivit, které jsou přizpůsobeny jejich možnostem. Asi nejrozšířenějšími jsou:

Ani v menších městech, kde není speciálně zaměřený sportovní klub, však nemusí rodiče svým dětem sportovní aktivity odepírat, stačí jen dítě vybavit potřebnými pomůckami. Handbiky, speciální tříkolky a multifunkční vozíky za kolo či do terénu vyrábí například firma Benecykl (http://benecykl.cz/Produkty), další oblíbenou firmou je Loped, který vyrábí na míru kola pro děti i dospělé, pro které by jinak jízda na kole nebyla možná (http://www.loped.cz/).

Také během zimy nejsou sporty lidem s tělesným postižením zapovězeny. Vozíčkáři či osoby se sníženou pohyblivostí mohou využít monoski (http://www.monoski.info/index.php/co-je-monoski), biski (http://www.monoski.info/index.php/co-je-biski) či v případě menších dětí využít lyžařský set pro vozík, který jinak využíváte na vozíku za kolo (http://www.cyklovozik.cz/prislusenstvi/lyzarsky-set-croozer).

Sportovně kompenzační pomůcky je možné zakoupit s využitím nadace vyrobené na míru, nebo se můžete obrátit na některou z půjčoven těchto pomůcek.

Pokud nejste jako rodiče sportovně zaměřeni, využijte některé z nabídek organizací s již vyškolenými asistenty. Pokud ani vaše dítě sport nezaujal, věnujte se nesportovním aktivitám. Častá je obliba informatiky, rybaření, nebo odborně zaměřených kroužků – zejména hipoterapie, canisterapie, zooterapie a arteterapie.

Pokud si nejste při výběru jistí, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme! 🙂