Diagnostická kriteria DSM-IV pro stanovení diagnózy ADHD

A I. Šest nebo více následujících příznaků nepozornosti přetrvává po dobu nejméně šesti měsíců v takové míře, že narušují adaptaci dítěte a neodpovídají jeho věku.

Nepozornost:

 • často se mu nedaří se soustředit na podrobnosti nebo dělá chyby z nepozornosti ve škole, při práci nebo při jiných aktivitách
 • často má potíže udržet pozornost při plnění úkolů nebo při hraní
 • často se zdá, že neposlouchá, když se na ně přímo hovoří
 • často nepostupuje podle pokynů a nedaří se mu dokončit školní práci, domácí práce nebo povinnosti na pracovišti (nikoliv proto, že by se stavělo do opozice nebo nepochopilo zadání)
 • často mívá problémy zorganizovat si úkoly a činnosti
 • často se vyhýbá vykonávání úkolů, nedělá je rádo, zdráhá se například dělat domácí práce, které vyžadují soustředěné duševní úsilí (například školní nebo domácí úkoly)
 • často ztrácí věci potřebné pro vykonávání úkolů nebo činností (například hračky, školní pomůcky, pera, knížky nebo nástroje)
 • často se dá lehce vyrušit vnějšími podněty
 • často zapomíná na každodenní povinnosti

A II. Šest (nebo více) následujících příznaků hyperaktivity či impulzivity přetrvává po dobu nejméně šesti měsíců v takové míře, že narušují adaptaci dítěte a neodpovídají jeho věku.

Hyperaktivita:

 • často bezděčně pohybuje rukama nebo nohama nebo se vrtí na židli
 • často při vyučování nebo jiných situacích, kdy by mělo zůstat sedět, vstává ze židle
 • často mívá potíže tiše si hrát nebo v klidu něco jiného dělat
 • bývá často „na pochodu“ nebo se chová, jakoby mělo „motorový pohon“
 • často bývá nepřiměřeně upovídané

Impulzivita:

 • často vyhrkne odpověď dřív, než byla dokončena otázka
 • mívá problém vyčkat, až na ně přijde řada
 • často přerušuje ostatní nebo se jim plete do hovoru (např. skáče jiným do řeči, ruší je při hře)

B. Některé příznaky hyperaktivity, impulzivity nebo nepozornosti či narušení funkčnosti byly přítomny již před 7 rokem věku.

C. Některé zhoršení funkce vyplývající z příznaků se projevuje ve dvou nebo více oblastech života (např. škola / zaměstnání – doma).

D. Musí být jasně patrné zhoršení v oblasti společenské, vzdělávací nebo v zaměstnání.

E. Příznaky nelze přičíst zároveň přítomné pervazivní vývojové poruše, schizofrenii či poruše nálady nebo je není možné lépe vysvětlit jinou duševní poruchou (poruchou nálady, úzkostnou poruchou, disociativní poruchou, poruchou osobnosti).