Diagnostická kriteria DSM-IV pro stanovení diagnózy ADHD

A I. Šest nebo více následujících příznaků nepozornosti přetrvává po dobu nejméně šesti měsíců v takové míře, že narušují adaptaci dítěte a neodpovídají jeho věku.

Nepozornost:

 • často se mu nedaří se soustředit na podrobnosti nebo dělá chyby z nepozornosti ve škole, při práci nebo při jiných aktivitách;
 • často má potíže udržet pozornost při plnění úkolů nebo při hraní;
 • často se zdá, že neposlouchá, když se na ně přímo hovoří;
 • často nepostupuje podle pokynů a nedaří se mu dokončit školní práci, domácí práce nebo povinnosti na pracovišti (nikoliv proto, že by se stavělo do opozice nebo nepochopilo zadání);
 • často mívá problémy zorganizovat si úkoly a činnosti;
 • často se vyhýbá vykonávání úkolů, nedělá je rádo, zdráhá se například dělat domácí práce, které vyžadují soustředěné duševní úsilí (například školní nebo domácí úkoly);
 • často ztrácí věci potřebné pro vykonávání úkolů nebo činností (například hračky, školní pomůcky, pera, knížky nebo nástroje);
 • často se dá lehce vyrušit vnějšími podněty;
 • často zapomíná na každodenní povinnosti.

A II. Šest (nebo více) následujících příznaků hyperaktivity či impulzivity přetrvává po dobu nejméně šesti měsíců v takové míře, že narušují adaptaci dítěte a neodpovídají jeho věku.

Hyperaktivita:

 • často bezděčně pohybuje rukama nebo nohama nebo se vrtí na židli;
 • často při vyučování nebo jiných situacích, kdy by mělo zůstat sedět, vstává ze židle;
 • často mívá potíže tiše si hrát nebo v klidu něco jiného dělat;
 • bývá často „na pochodu“ nebo se chová, jakoby mělo „motorový pohon“;
 • často bývá nepřiměřeně upovídané.

Impulzivita:

 • často vyhrkne odpověď dřív, než byla dokončena otázka;
 • mívá problém vyčkat, až na ně přijde řada;
 • často přerušuje ostatní nebo se jim plete do hovoru (např. skáče jiným do řeči, ruší je při hře) ·

B. Některé příznaky hyperaktivity, impulzivity nebo nepozornosti či narušení funkčnosti byly přítomny již před 7 rokem věku.

C. Některé zhoršení funkce vyplývající z příznaků se projevuje ve dvou nebo více oblastech života (např. škola / zaměstnání – doma).

D. Musí být jasně patrné zhoršení v oblasti společenské, vzdělávací nebo v zaměstnání.

E. Příznaky nelze přičíst zároveň přítomné pervazivní vývojové poruše, schizofrenii či poruše nálady nebo je není možné lépe vysvětlit jinou duševní poruchou (poruchou nálady, úzkostnou poruchou, disociativní poruchou, poruchou osobnosti).