Existují nějaké tábory či aktivity pro děti se zdravotním postižením?

Ano, řada organizací pořádá takovéto aktivity pro děti se speciálními potřebami. Nejčastěji jde o Asociaci rodičů a přátel dětí se ZP, dále pak o různé neziskové organizace a sdružení, které aktivity pořádají.

Rádi bychom jeli do zahraničí, ale máme dítě na vozíku. Můžeme cestovat letadlem?

Ano, všechny letecké společnosti mají na svých webových stránkách odkaz a informace týkající se přepravy osob se sníženou pohyblivostí. Vždy se informujte u leteckého dopravce. V případě zájezdu přes cestovní kancelář se obraťte na zaměstnance CK, informace však rovněž konzultujte u leteckého dopravce.