Anamnéza

Jedná se o jednoletého chlapce z třetího normálního těhotenství. Porod byl v řádném termínu a při narození měl 3150 g a 51 cm. Nebyl kříšen. Kojený byl sedm měsíců. Řádně očkovaný dle očkovacího kalendáře. Kyčle bez patologického nálezu.

Jeho hlavní onemocnění:

Nemoc Werdnig-Hoffman, jiným názvem infantilní spinální svalová atrofie nebo také spinální svalová atrofie typu I.

 • Jedná se o autozomálně recesivní svalové onemocnění
 • Je to nejtěžší forma spinální svalové atrofie
 • Je to trvalá progresivní degenerace motorických neuronů míchy a mozkového kmene

Z jeho dalších onemocnění:

 • akutní zánět červovitého výběžku slepého střeva (akutní apendicitida)
 • akutní zánět průdušek (akutní bronchitida)
 • GER (refluxové onemocnění, kdy se vrací žaludeční šťávy z žaludku do jícnu)
 • vykašlávání krve (hemoptýza)
 • žaludeční neprůchodnost s dilatací žaludku
 • překyselení organizmu (metabolická acidóza)
 • porucha vývoje a růstu kyčlí (dysplazie kyčlí)
 • dehydratace
 • zánět středního ucha (katarální otitida)
 • nerozvinutí plic (atelektáza)
 • lalůčkový zápal plic (bronchopneumonie)
 • selhávání dechových funkcí (respirační insuficience)

Rodinná anamnéza:

 • 2 bratři z manželovy strany trpí svalovou dystrofií- Düchenova svalová dystrofie
 • otec pacienta má také svalovou dystrofii Düchenova typu
 • matka pacienta je zdravá
 • starší bratr pacienta zemřel v 6 letech na Werdnig-Hoffmanovu nemoc
 • mladší sestra pacienta je zdravá

Hodnocení dynamiky vývoje hybnosti (Kineziologický nález):

 • těžká deformita hrudníku s enormním zvětšením předozadního průměru
 • zřetelná hyperlordóza v lumbální části páteře (prohnutí páteře konkávně)
 • esovitá kyfoskolióza hrudní a bederní páteře s valem vedle obratlů (paravertebrálně) převážně vpravo
 • asymetrie ramenních a kyčelních partií
 • aktivnější pravá horní končetina – je schopen předloktí zvednout proti gravitaci, ruku zvedne s dopomocí, kdežto vlevo mu to nejde
 • dolní končetinu neudrží nad podložkou
 • svalová síla horních končetin je převážně na stupni 2 a 3
 • omezení pasivního i aktivního pohybu v ramenních kloubech
 • zachovaná hybnost paže, zápěstí, 2. a 3. prstu na pravé straně
 • flekční kontraktury v kolenou, které způsobí trvalé polohnutí (semiflexe)
 • sed pasivní s potřebou fixace ve vozíku
 • ve vertikální poloze aktivně udrží hlavu
 • přesuny z horizontální do vertikální polohy a přesun do vozíku jen s aktivní dopomocí druhé osoby
 • oboustranné stočení chodidel dovnitř (bilaterální ekvinovarózní postavení chodidel)
 • hypotrofie svalstva na všech 4 končetinách
 • nepřítomnost reflexů na všech 4 končetinách (kvadruareflexie)
 • slabé záškuby jazyka, nejčastěji po stranách (fascikulace jazyka)
 • příjem potravy a polykání bez omezení
 • břišní typ dýchání

Průběh hospitalizace:

 • pacient je připojen na umělou plicní ventilaci, časté výkyvy nasycení krve kyslíkem (saturace O2) : 83 – 92 %
 • vyvedení průdušnice na krku ven (Tracheostomie) saturace O2 vzrostla na 90 – 95 % plná závislost na dýchacím přístroji

Cíle rehabilitace – dosažení původního stavu, to znamená:

 • možnost odpojení od přístroje
 • zlepšení dýchání (respirace)
 • udržení svalové síly a hybnosti
 • běžné denní činnosti (activities od daily life-ADL)

 

Rehabilitační techniky respirační fyzioterapie:

 •  kontaktní dýchání
 • reflexně modifikované dýchání
 • autogenní drenáž
 • ošetření bránice
 • vibrační techniky
 • aktivní dechové techniky (nácvik prodlouženého výdechu)
 • respirace s pozitivním výdechovým odporem (Accapella choice, manuální odpor)

Další rehabilitační techniky:

 • ošetření měkkých tkání a fascíí
 • proprioceptivní neuromuskulární facilitafe (PNF)
 • reflexní terapie
 • centrace kloubů
 • pohybová terapie – udržení hybnosti a svalové síly
 • polohování a korekce držení těla (postury)
 • běžné denní činnosti

Výsledky léčby:

 • saturace kyslíku bez výrazných výkyvů na úrovni 95 – 98 %
 • výrazné zlepšení průchodnosti dýchacích cest
 • drobná korekce držení těla častým polohováním a manuální fixací
 • udržení hybnosti
 • nezávislost na dýchacím přístroji (samostatně vydrží nepřetržitě dýchat více než 5 hodin)
 • samostatná mobilizace – elektrický vozík
 • pacient je připraven na překlad do domácí péče [1]

Použité zdroje:

 1. GREPLOVÁ, Eva. Výukový portál lékařské fakulty University Palackého v Olomouci [online]. 2010-09-28 [cit. 2011-06-12]. Werdnig-Hoffmannova nemoc.