Reyeův syndrom (také Reyův, čti [rajův]) je nemoc, postihující orgány celého těla, největší, leckdy až smrtelný dopad má na játra a mozek. V játrech a dalších orgánech se nahromadí nadměrné množství tuku, navíc dochází v důsledku otoku ke zvýšení tlaku na mozek. Postihuje především děti a dospívající. Vyskytuje se zhruba u jednoho jedince z milionu.

Příčiny

Přestože přesná příčina tohoto vzácného syndromu ještě nebyla objasněna, výzkumy prokazují, že užívání léků s obsahem kyseliny acetylsalicylové (např. aspirinu) v průběhu virového onemocnění (příušnice, zarděnky, obrna, opar, virus slinné žlázy, chřipka, plané neštovice, onemocnění dýchacího traktu) významně zvyšuje riziko vzniku Reyeova syndromu. Uvádí se, že u dětí užívajících aspirin bylo 35krát vyšší nebezpečí rozvoje Reyeova syndromu než u dětí, které ho neužívaly.

Počet známých případů se snižoval zároveň s tím, jak se zvyšovalo povědomí o syndromu. Americký Úřad pro potraviny a léky v roce 1988 nařídil výrobcům Aspirinu, aby do příbalového letáku přidali informaci o možném propojení Reyeova syndromu a užívání aspirinu. Aktuální text zní: „Léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou se mohou použít u dětí a dospívajících s horečnatými chorobami jen po pečlivém uvážení poměru mezi příznivými účinky terapie a jeho riziky vzhledem k nebezpečí vzniku Reyeova syndromu“ (výrobce: Bayer). Děti trpící virovým onemocněním, provázeným horečnatými stavy, smějí užívat Aspirin tablety pouze na předpis lékaře, a to jen ve výjimečných případech, když jiná opatření zůstala bez účinku. Jestliže při těchto onemocněních dojde k déletrvajícímu zvracení, může se jednat o příznak Reyeova syndromu. Toto onemocnění je sice velmi vzácné, ale může ohrozit život dítěte a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc (výrobce: Bitterfeld).“(1)

Některé zdroje uvádějí jako další příčiny vzniku Reyeova syndromu otravu aflatoxiny, např. z kontaminovaného sušeného kojeneckého mléka. V 70. a 80. letech bylo v Československu publikováno 100 ověřených případů, odhad celkového počtu se pohybuje okolo 300.

Byly popsány i dva případy vrozeného Reyova syndromu, kdy se dítě s jeho příznaky narodilo a zemřelo do 24 hod poté. V obou případech šlo o matky pracující v živočišné výrobě i ve vysokém stupni těhotenství, u nichž se předpokládá profesionální expozice matky (aflatoxiny v prachu z krmiv) a následná intrauterinní expozice plodu.“(2)

Příznaky Reyeova syndromu

Reyeův syndrom se objevuje v průběhu virového onemocnění nebo do čtrnácti dnů po jeho skončení. Většinou prochází dvěma fázemi. V první fázi dochází k nepřetržitému zvracení, velké únavě, agresivitě, náladovosti, mdlobám a ztrátě energie. V druhé fázi se objevují změny osobnosti, zvláštní duševní a fyzické chování (pomatenost, roztěkanost a iracionální chování), letargie nebo otupělost smyslů vedoucí až ke kómatu a křečím. Prvním příznakem Reyeova syndromu bývá zvracení – kromě dětí do dvou let, které spíše mívají průjem nebo se u nich objevují dýchací obtíže. Trvání symptomů se liší podle vážnosti onemocnění, intenzita symptomů se pohybuje od nejmírnějších po krajně závažné, v některých případech až smrtelné. Je důležité vědět, že průběh onemocnění je možno kdykoli zastavit, navíc existuje vysoká naděje na úplné uzdravení.“(1)

Včasná diagnóza je rozhodující podmínkou úspěšné léčby. Pokud není osoba s Reyeovým syndromem včas diagnostikována a léčena, hrozí vysoké riziko úmrtí, k němuž navíc dochází pouhých pár dní od nákazy. Čím je diagnóza časnější, tím je naděje na uzdravení vyšší. U pacientů diagnostikovaných včas dosahuje pravděpodobnost úspěšné léčby devadesáti procent. Pozdní diagnóza nabízí jen desetiprocentní naději.“(1) Úmrtnost osob trpících Reyeovým syndromem dosahuje 52 procent. Přeživší pacienti mohou trpět celoživotními následky, jejichž závažnost závisí na rozsahu otoku mozku. „Vážné případy se vyznačují neurologickými abnormalitami, vedoucími k duševní zaostalosti. Jindy se vyskytne lehké až těžké poškození mozku, někteří pacienti se uzdraví úplně. Pro účely posouzení rozsahu poškození je nutné provést psychologické a neuropsychologické testy.“(1)

Vzhledem k rychlosti postupu onemocnění je velmi důležité, aby pacienti byli informováni o varovných signálech a rozpoznali je v samých počátcích. Jenže vzhledem k tomu, že s tímto vzácným syndromem často nebývají obeznámeni ani lékaři, se situace nezřídka značně komplikuje. Povědomí o syndromu obecně je velmi nízké. Zdravotnický personál často zaměňuje Reyeův syndrom s encefalitidou, meningokokovou infekcí, cukrovkou, otravou, duševním onemocněním nebo důsledkem užití drog. Ke stanovení správné a včasné diagnózy je nezbytné zaznamenávat specifické symptomy včetně přesného popisu a frekvence výskytu symptomů do lékařské evidence dítěte.“(1)

Léčba Reyeova sydromu

Na tento syndrom sice není k dispozici žádný specifický lék, přesto léčba dokáže omezit následky choroby. Většinou probíhá na jednotce intenzivní péče. Je potřeba nepřetržitě sledovat pohyb tělních tekutin, hladinu elektrolytů, krevní plyny a zajišťovat adekvátní výživu. Podrobně se sleduje nitrolebeční a také krevní tlak. Za účelem snížení tlaku a tělesné teploty se podávají například barbituráty. Ke zvýšení metabolismu cukrů se podává inzulín, dalšímu zvětšování mozku se zabraňuje podáváním kortikoidů, intenzivnějšího vylučování tekutin se dosahuje diuretiky.“(1) Výživa je podávána nitrožilně. Při potížích s dýcháním se používá dýchací přístroj.

Použité zdroje:

  1. Může užívání aspirinu zapříčinit vznik Reyeova syndromu?. In: Http://www.rodina.cz/ [online]. (C) 1999-2013 [cit. 2014-02-12].
  2. ŠIMŮNEK, Jan. Onemocnění vyvolaná mykotoxiny. Masarykova univerzita lékařská fakulta [online]. © 2008-2014 [cit. 2014-02-12].