Definice astma bronchiale podle WHO

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Hlavními buňkami, které se v tomto zánětu účastní, jsou eosinofilní granulocyty a žírné buňky, méně se uplatňují neutrofilní a bazofilní granulocyty. Tento zánět zvyšuje hyperreaktivitu průdušek, jejímž výsledkem jsou projevy bronchiální obstrukce reverzibilní ať spontánně, nebo vlivem léčby.

Epidemiologie

Výskyt astmatu a alergických onemocnění ve světě i u nás narůstá. V České republice je více než 3,5 – 4 miliony atopiků, více než 2 – 2,5 miliony alergiků, více než 500 – 600 tisíc astmatiků, více než 1 milión polinotiků, více než 800 tisíc – 1 milión ekzematiků.

Astma bronchiale je charakterizováno záchvaty výdechové dušnosti. Záchvaty dušnosti jsou časově vázány na spoušťové imunologické či neimunologické mechanismy, vyvolané alergeny. Vznik alergie je vázán jednak na faktory vrozené, jednak na faktory získané, jejichž výsledkem je bronchiální hyperreaktivita. Velmi časně vzniká u astmatu chronický zánětlivý proces v průduškách jako důsledek obranné reakce organismu.

Jen málokteré jiné onemocnění vyžaduje, aby nemocný znal tolik informací o podstatě choroby, o příčinách a vyvolávajících faktorech. Jen málokteré jiné onemocnění vyžaduje trvalou a účinnou spolupráci pacienta při léčbě. Zda se podaří astma zvládnout, závisí nejen na schopnostech a znalostech lékaře, který vede léčbu a předepisuje účinné léky, nýbrž i na tom, jak se ke své nemoci postaví sám pacient.

Tak závažné onemocnění, jako je astma bronchiale, je nutno léčit komplexně, to znamená použít všech dostupných metod, které jsou v současné době k disposici. Jako základ vidíme léčbu vedenou lékařem podle současných postupů, za aktivní spolupráce poučeného pacienta, který je ochoten a schopen nejen dodržovat pokyny lékaře, nýbrž pomocí samoléčebných postupů předcházet zhoršení nemoci.

Cílem léčby je především odstranit, nebo alespoň omezit příznaky choroby za pomoci co nejmenšího počtu léků – víme, že mají četné nežádoucí účinky. Proto je důležitá dlouhodobá životospráva, naučit se správně dýchat, umět se psychicky přeladit.

Nejčastější dotazy

Mohou astma dostat děti?

Ano, dnes vidíme plně rozvinuté astma i u dětí v kojeneckém věku. U těchto dětí je často strach ze stanovení diagnózy astmatu a ta je nahrazována různými náhradními názvy (astmatická bronchitida, spastická bronchitida), což bohužel často vede k odkladu nasazení správné protiastmatické léčby. Dítě s poruchami dýchání by vždy mělo být řádně odborně vyšetřeno.

Můžu s astmatem normálně sportovat?

Dobře léčený astmatik může vykonávat prakticky jakoukoliv tělesnou zátěž, tedy i sport. Astmatiky můžeme najít i mezi slavnými olympijskými vítězi.

Mohu svému astmatickému dítěti pořídit domácí zvíře?

Alergie na zvířata je jednou z velmi častých příčin vzniku astmatu u dětí i dospělých. Nejagresivnější alergeny produkuje kočka, ale jsou známé alergie i na jakákoliv další zvířata (pes, králík, morče, křeček). Proto radíme zvířata do domácnosti alergiků a astmatiků nepořizovat.

Omylem jsou názory, že je rozdíl mezi zvířaty s dlouhou a krátkou srstí. Zvířata totiž vylučují alergeny především svými tělními produkty (moč, sliny, maz, pot). O agresivitě některých alergenů svědčí i údaje, že zhoršení astmatu může dítěti způsobit i alergen kočky, který na svých šatech přinesou spolužáci do školní třídy.

Jsou vhodné léčebné pobyty?

Nedaleko Prahy je známá Olivova léčebna respiračních nemocí v Říčanech. K pobytu jsou přijímány děti od 1 do 18 let (s vyjímkou VZP, klienti VZP jsou přijímáni od 3 let) samotné nebo s doprovodem. Děti mladší 3 let musí mít vždy doprovod. Léčí zde hlavně opakovaná a dlouhodobá onemocnění dýchacích cest, dále kožních alergických onemocnění. Délka pobytu je zpravidla 4 – 8 týdnů, v případě potřeby je i delší.

Léčebný pobyt klade důraz na komplexní a individuální přístup k pacientům. Je založen na posilování přirozené imunity dítěte a využívá řady léčebných a rehabilitačních procedur (inhalace, vodoléčba, saunování, otužování, dechová rehabilitace, relaxační techniky, muzikoterapie, magnetopunktura a v neposlední řadě i klimatoterapie).

Při léčení není opominuta ani psychika dítěte, kromě psychoterapeutických procedur je pro děti připravena široká škála volnočasových aktivit pod vedením zkušených vychovatelů. Výchovnou péči zajišťuje samostatné oddělení pobytové terapie. Léčebna má možnost kompletního imunologického a alergologického i ventilačního vyšetření pacientů. Součástí léčebny je pediatrická ambulance s nefrologickým zaměřením pro ambulantní klienty.

Pacient je k léčebnému pobytu přijímán na základě návrhu na léčení v dětské odborné léčebně sepsaném ošetřujícím lékařem a schváleném příslušným revizním lékařem zdravotní pojišťovny nebo na základě překladové zprávy při předchozí hospitalizaci v nemocnici. V obou případech je pobyt zcela hrazen zdravotními pojišťovnami. U dětí do 6-ti let, u starších dětí v odůvodněných případech, hradí zdravotní pojišťovny i náklady na pobyt jednoho dospělého jako doprovodu (je nutné uvést do návrhu).

Školní docházka

Během pobytu dítě dochází do Speciální základní školy při léčebně. Tato škola vyučuje všechny hlavní předměty včetně jazyků (N a A). Docházení do jiné školy vzhledem k léčebnému režimu není pro žáky základní školy možné.

Postup pro přijetí dítěte do léčebny

Obrátit se na ošetřujícího lékaře s žádostí o sepsání návrhu na dětskou odbornou léčebnu. Řádně vyplněný návrh zaslat (zpravidla zasílá ošetřující lékař) příslušné zdravotní pojišťovně (lze vyřídit i osobně). Po schválení revizním lékařem vás bude kontaktovat naše přijímací kancelář a domluví s vámi termín nástupu. Současně při tom obdržíte i všechny další potřebné informace ohledně pobytu vašeho dítěte v léčebně. V případě hospitalizace vašeho dítěte v nemocnici po odeznění akutních příznaků můžete, pokud je to potřebné pro doléčení pacienta, požádat ošetřujícího lékaře resp. primáře tohoto zdravotnického zařízení o přeložení vašeho dítěte do naší léčebny na doléčení. Ten o přeložení může s vaším souhlasem rozhodnout. V tomto případě není nutné vypisovat žádný návrh ani není nutné schválení léčebného pobytu revizním lékařem zdravotní pojišťovny.