Bowlby definoval, že chování dítěte v dospělosti, ovlivňuje typ vytvořeného citového pouta a vztah s rodiči či nejbližšími lidmi. Vytvořené citové pouto se postupně rozvine do funkční struktury mysli, která formuje:

  • sebepojetí
  • pojetí druhých
  • emocionální vztahy a chování
  • sociální vztahy a chování

Tuto strukturu Bowlby nazval vnitřní pracovní model. Vnitřní pracovní model je výslednicí řady interakcí dítěte s okolím a adaptace dítěte na způsob interakce okolí k němu.

Psychická rovnováha dítěte je proměnlivá, během dětského věku se ukládají mechanismy, jak rovnováhu udržet, pokud doje k narušení (stres, rozrušení), jak ji získat zpět. Dítě získává opakované zkušenosti, které se upevní a vytvoří tzv. vnitřní mapu. Vnitřní mapa slouží jako „návod“ jak se dítě chová a bude i v dospělosti chovat k sobě i druhým.

Vnitřní pracovní model se fixuje v období do 3 respektive 5 let. Toto období je tedy zásadní z hlediska vývoje sociálně – emočních vztahů a rozvoje osobnosti dítěte. Můžeme říci, že attachment je pouto, které zajišťuje bezpečí a je opačným pólem přirozené a zdravé potřebě separace, objevování, zkoumání prostředí.

Bezpečné pouto vytváří podporu, pokud dítě při objevování a zkoumání světa dostane strach. Podporou může strach u dítěte zmizet a ono se opět s důvěrou pouští do objevování.

Bowlby říká, že rodiče by měli být podporující, spolupracující, dodávající odvahu. Úkolem rodičů je vytvořit bezpečné a pevné pouto, které vytváří zázemí pro možnost podpory dětské autonomie – objevování a zkoumání světa, a to tak, aby dítě postupně získalo pocit a zkušenosti svých vlastních možností a kompetencí.

Tento interní pracovní model se zakládá u malého dítěte, tvoří se postupně a vytváří rámec pro fungování jedince v dospělosti.

Lidský mozek dozrává až okolo 25 roku. Teprve v dospělosti se plně projeví, jakým způsobem se vzájemně prolnuly vrozené genetické dispozice, péče poskytovaná rodiči, výchova, vzdělání a zapojení důležitých lidí. Rodiče pečují o své děti, aby jednou uměly správně žít bez nich.

Použité zdroje:

  • PESSO, Albert, Diane BOYDEN-PESSO a Petra VRTBOVSKÁ. Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor: PBSP jako terapeutický systém v kontextu neurobiologie a teorie attachmentu. 1. vyd. Praha: Sdružení SCAN, 2009, 210 s. ISBN 978-80-86620-15-2.
  • VRTBOVSKÁ, Petra. O ztraceném dítěti & cestě do bezpečí: attachment, poruchy attachmentu a léčení. Tišnov: Scan, 2010, 120 s. ISBN 978-80-86620-20-6.
  • BOWLBY, John. Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 356 s. ISBN 978-80-7367-670-4.