Každá rodina s dítětem se zdravotním postižením je individuální. Na příchod dítěte se zdravotním postižením se nelze předem připravit stejně jako na žádnou složitou životní situaci.

Charakteristika a popis samotného zdravotního postižení zahrnuje mnoho informací z hlediska situací, stavů, samotných nemocí a jednotlivých symptomů a omezení.

Kritéria, která mají vliv na potřeby a kvalitu života vychází z podmínek celé pečující rodiny. Vliv na potřeby rodiny dále mají formu, způsob a náročnost péče o nemocné nebo oslabené dítě. Liší se v každé pečující rodině.

Základním atributem, který má vliv na pečující rodinu je přijetí a zpracování faktu existence závažného onemocnění.

K dalším faktorům ovlivňující psychickou stabilitu, vnitřní motivaci a soudržnost celé rodiny pečujících osob řadíme například tyto:

  • zdravotní postižní je zásadní s prognózou fatality
  • zdravotní postižení se projevuje hned po narození, je těžké, omezující, má vliv na kvalitu života, ale přesto umožňuje prožít relativně běžný život
  • zdravotní postižení vzniklo u zcela zdravého dítěte
  • zdravotní postižení je doprovázeno stigmatizujícími projevy (poruchy chování, estetické defekty)
  • dítě je narozeno jako první a zdraví sourozenci jsou mladší nebo naopak

Z ostatních faktorů, které ovlivňují celou rodinu, lze jmenovat materiální dostatek nebo projevy hmotné nouze a dále skutečnost, zda je rodina úplná nebo i vícegenerační či se stará rodič sám.

Důležitým kritériem se jeví také fakt, zda druh a míra samotného zdravotního postižení nebo omezení brání členům rodiny navazovat sociální kontakty, jestli rodina pečuje o dítě krátkodobě nebo dlouhodobě a zda má k dispozici podpůrné a návazné služby.

Použité zdroje:

  • MICHALÍK, Jan. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 511 s. ISBN 978-80-7367-859-3.