Pevné a zdravé citové pouto se projevuje jako důvěra k rodičům/pečovatelům, jako důvěra, že svět ve kterém dítě žije je bezpečným a důvěryhodným místem k životu.

Dítě důvěřuje, že

 • „svět je bezpečný“
 • jeho potřeby jsou oprávněné a mohou být naplněny
 • může účinně ovlivňovat svět
 • rodič je dobrý a důvěryhodný, je možné se na něho spolehnout
 • rodič ho ochrání a ví, co je pro něj nejlepší

 • je dobré s rodičem spolupracovat, dorozumět se s ním, v důvěře ho následovat
 • „důvěřuje, že je samo dobré.“

(Vrtbovská P.: O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí, 2010, SCAN )

A jaké jsou konkrétní projevy bezpečného citového pouta?

 • míra závislosti a autonomie dítěte odpovídá věku
 • rodiče jsou pro dítě zdrojem pomoci, ochrany, podpory, radosti, učení
 • dítě si samo říká o výše jmenované zdroje
 • dítě dává přednost tomu, aby jeho potřeby plnili rodiče, nenaplňuje si své potřeby „samo“ v rozporu se svými reálnými možnostmi a schopnostmi
 • dítě svobodně vyjadřuje vztek, zlost proti rodiči, ale nechá se uklidnit a utišit, vítá „úpravu“ vztahu
 • dítě „ví“, že je doma u rodičů, že je to dobré místo k žití a na světě
 • dítě projevuje radost ze vzájemného dávání a braní, prožívá svobodně své emoce (kladné i záporné), nechá rodiče, aby mu pomohli regulovat emoce
 • dítě nemá tendenci přespříliš utíkat do světa fantazie, zapírat, předstírat, brát a zneužívat věci

(Vrtbovská P.: O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí, 2010, SCAN )

Použité zdroje:

 • VRTBOVSKÁ, Petra. O ztraceném dítěti & cestě do bezpečí: attachment, poruchy attachmentu a léčení. Tišnov: Scan, 2010, 120 s. ISBN 978-80-86620-20-6.