PBSP je zkratka z anglického Pesso Boyden System Psychomotor. Jedná se o ucelený psychoterapeutický koncept, jehož zakladateli jsou Albert Pesso a Diana Boyden.

PBSP představuje terapeutickou školu jejíž základ byl rozvíjen od druhé poloviny dvacátého století v USA. Pesso Boyden Systém Psychomotor umožňuje diagnostiku a léčbu. Do České republiky se tento koncept dostal díky psychoterapeutům Yvoně Lucké a Michaelu Vančurovi.

Albert Pesso a jeho žena Diana Boyden jsou původně aktivní tanečníci a choreografové, kteří provozovali svoji taneční školu. V rámci své taneční kariéry se setkali kromě jiného s přístupy tance v psychoterapii.

Jejich koncept vychází z aktivních zkušeností tance/pohybu/změny těla, jehož prostřednictvím je možno vyjadřovat pocity, vize, nápady – komunikovat směrem ven. Komunikovat lze také směrem dovnitř a dosáhnout tak oslabení psychického napětí, které se projevuje reakcemi těla (Psychomotor).

Základní předpoklad vychází z faktu, že chování člověka v dospělém věku je ovlivňováno ranými zážitky. Metoda vychází ze zajímavého způsobu, jak v rámci terapie nechat rané traumatické a deprivační zážitky projevit prostřednictvím emocionální a pohybové aktivity.

Vzniklé pocity, nápady a motorické reakce pramenící z této aktivity se „promítají“ na jinou osobu v tzv. „roli“ postav, které byly pro dítě důležité především v dětství. Velmi často jsou to postavy „ideálních rodičů“. Tímto promítnutím a dodatečným „odžitím“ emočních a tělesných projevů, dochází k získání prožitků, které chybí z dětství. Dojde k získání takových psychomotorických prožitků, které vytváří a upevňují nové struktury, mají hojivý charakter a přináší uzdravení.

Terapeutický proces tak může postupně vést až k odeznění traumatu či deprivační „překážky“, které nějakým způsobem blokují chování dospělého.

Terapii lze s úspěchem využívat u traumatizovaných či deprivovaných dětí.

Použité zdroje

  • PESSO, Albert, Diane BOYDEN-PESSO a Petra VRTBOVSKÁ. Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor: PBSP jako terapeutický systém v kontextu neurobiologie a teorie attachmentu. 1. vyd. Praha: Sdružení SCAN, 2009, 210 s. ISBN 978-80-86620-15-2.
  • VRTBOVSKÁ, Petra. O ztraceném dítěti & cestě do bezpečí: attachment, poruchy attachmentu a léčení. Tišnov: Scan, 2010, 120 s. ISBN 978-80-86620-20-6.
  • BOWLBY, John. Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 356 s. ISBN 978-80-7367-670-4.
  • PESSO, Albert. Mezery v rolích [online]. Květen 2013. [cit. 2015-08-01].