Klientka Anna, 32 let, SŠ, dříve sociální pracovnice v zařízení poskytující sociální služby. Nyní již 4 rokem pečuje o těžce postiženého syna Josefa. Syn je ležící, nekomunikuje, dorozumívá se jen zvuky, oční kontakt navazuje málokdy. Syn navštěvuje dopoledne speciální předškolní zařízení. Anna žije s manželem v malém bytě 2+1. Další děti v rodině nejsou.

Anna přichází na doporučení rané péče, vzhledem ke své dlouhodobé únavě. Během prvních dvou setkání dochází k mapování situace, navazování vztahu s terapeutkou. Přes prvotní edukaci o důležitosti péče o sebe sama je následně definována zakázka se zaměřením nalezení možností, jak v rámci dne vyšetřit čas i pro sebe (v dopoledních hodinách je dítě v předškolním zařízení) a dále naučit se některé relaxační prvky.

Na následujícím setkání je využit čistě koučovací přístup, kdy poradkyně spolu s klientkou mapují časový snímek dne, přiřazují důležitost a frekvenci jednotlivým úkonům a hledají možnosti změny.

Reflexe výstupu práce klientky

„Vždy si udělám na to dopoledne seznam, co vše potřebuji udělat. Potom mám radost a dobrý pocit, když splněnou věc ze seznamu odškrtnu. Je pro mě velké uvědomění si na tento dopolední seznam napsat i něco pro mě samotnou. Třeba kávička, knížka nebo cvičení. To mě samotnou nikdy nenapadlo. Vlastně to má svoji logiku, protože když to mám v seznamu napsané, nejen že na to nezapomenu, ale získám jasnou strukturu dopoledne a ještě dobrý pocit při odškrtnutí úkolu. Přitom udělám dobře sama sobě.“ 

Shrnutí kasuistiky

Dvě počáteční konzultace jsme věnovaly budování důvěry a překonávání tabu z odborné psychologické pomoci. V rámci nastaveného vztahu a edukace došlo díky koučovacímu přístupu ke konkrétní definici zakázky. Další sezení již byla věnována tréninku relaxačních technik.

Text byl vydán v rámci knihy Sdílená péče v rodině s dětmi se zdravotním postižením:

  • CHMELOVÁ, Martina, Veronika KOCOUROVÁ a Petra SYROVÁTKOVÁ. Sdílená péče v rodině s dětmi se zdravotním postižením: Příručka dobré praxe. 1. vydání. Praha: Alfa Human Service, 2015. ISBN 978-80-260-8326-9.