Na jakou zdravotní pomůcku mám nárok ze zdravotního pojištění? Kde to lze zjistit?

Existují pomůcky, které jsou plně či částečně hrazené ze zdravotního pojištění. Vždy záleží na konkrétních potřebách pacienta. Váš praktický lékař či ortoped, neurolog by vás měl informovat o dostupných zdravotnických pomůckách. Rovněž vás o pomůckách informuje ergoterapeut či fyzioterapeut. Informace o zdravotních pomůckách naleznete v číselníku VZP, jímž se řídí všechny zdravotní pojišťovny ČR.

Potřebujeme vozík, jaké kroky máme uskutečnit?

Záleží na druhu vozíku a konkrétních schopnostech a možnostech člověka, který pomůcku potřebuje. V případě žádosti o elektrický vozík, je nutné podstoupit řadu vyšetření. Žádanku na mechanický či elektrický vozík vždy píše neurolog, ortoped či rehabilitační lékař. Vždy je žádoucí vybrat vozík s doporučením ergoterapeuta či fyzioterapeuta. Klient by měl možnost si vždy daný typu nejprve vyzkoušet. Je důležité mít na zřeteli firmu, od které si chcete vozík pořídit – otestujte více firem, možnosti servisu, dostupnost, možnost domácí návštěvy v místě bydliště a předvedení pomůcky, dodací lhůta, možnosti doplnění klínů, pelot, úpravy zadní opěrky, doplňkový sortiment (výplně kol, blatníky).

Potřebujeme kompenzační pomůcku, která není hrazená ze zdravotní pojišťovnou. Jaké máme možnosti?

Nejlépe se obraťte na některou z nadací, která může na pomůcku finančně přispět. Dále je také možné obrátit se na soukromého dárce či získat podporu od nějaké firmy. Některé neziskové organizace mohou disponovat lokálními dotacemi, v rámci kterých pomáhají pomůcku získat. Obraťte se na info@alfabet.cz. Jedna z možností je také prohledat internet, zda někdo vámi požadovanou pomůcku neprodává či ji nedaruje. Nejideálnější jsou různá fóra a inzerce. Vždy požadujte znát původ pomůcky. Pomůcky hrazené zdravotními pojišťovnami jsou majetkem zdravotních pojišťoven nikoli klientů a nelze s nimi legálně obchodovat.

Můžeme zažádat u pojišťovny o elektrický a mechanický vozík zároveň?

Nikoliv, vždy máte nárok od zdravotní pojišťovny pouze na jeden typ vozíku a to na dobu 5 let. Po této lhůtě můžete zažádat o nový.

Je rehabilitační pomůcka, kterou mi uhradí zdravotní pojišťovna mým majetkem?

Nikoliv, takováto pomůcka je majetkem zdravotní pojišťovny a vy jste povinni ji vrátit po uplynutí užitné doby zpět zdravotní pojišťovně. Zdravotní pojišťovna může žádat vrácení pomůcky i po několika letech zpětně. V případě, že jste chtěli pomůcku pojišťovně vrátit a ona ji nepřijala, nechte si vystavit potvrzení o tom, že ji nepřijala.

Je rehabilitační kočárek pro děti proplácen pojišťovnou?

Vždy záleží na konkrétním výrobci, od kterého si rehabilitační kočárek chcete pořídit, ve většině případů nejsou rehabilitační kočárky hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Jak zjistím, jakou pomůcku mé dítě/jiná osoba blízká potřebuje? Kdo mi poradí?

V případě, že vaše dítě/blízká osoba potřebuje kompenzační pomůcku, je na místě porada s odborníkem, který společně s vámi zhodnotí individuální potřeby postiženého. Obraťte se na některého odborníka, kterého v rámci péče o své dítě nebo blízkého navštěvujete. Vždy záleží na konkrétní oblasti, kterou je třeba u postižených osob kompenzovat.

  • vozík vždy konzultujte s ergoterapeutem či fyzioterapeutem
  • berle s praktickým lékařem, fyzioterapeutem, rehabilitačním lékařem
  • ortézy, protézy s protetikem s rehabilitačním lékařem
  • alternativní a augmentativní přístupy v komunikaci s dětmi se speciálním pedagogem či ergoterapeutem

Pozor – na zdravotnické pomůcky hrazené zdravotní pojišťovnou vždy potřebujete „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“ schválený lékařem. Konkrétní pomůcku vám poté pomohou vybrat zmínění specialisté.

Jak poznám kvalitní pomůcku? Mohu se sám orientovat v nabídce?

Kvalitní pomůcka plně splňuje účel, za jakým byla svým majitelem pořízena. Obecně platí, že při výběru vhodné pomůcky se zohledňuje funkčnost, dostupnost, vzhled, způsob údržby nebo nutný servis. V případě, že si pořizujete kompenzační pomůcku, je vždy vhodné poradit se s odborníkem nebo porovnat nabídky více firem.

Existuje nějaký ucelený seznam firem, které pomůcky prodávají?

Volně dostupný seznam firem poskytující kompenzační pomůcky zřejmě neexistuje. Vždy je vhodné obrátit se na příslušného specialistu, který má v mnoha případech dostupné informace o konkrétní pomůcce, orientuje se v dané problematice a nabídce na trhu. Dále se můžete obrátit na různé organizace či čerpat informace ze svého okolí (internet, odborná literatura, známí).