Ne každé dítě se rozvíjí stejně. Jeho vývoj je ovlivněn především rodinným prostředím a uspokojováním všech biologických, citových i sociálních potřeb už od nejranějšího věku. Dále množstvím podnětů, se kterými se dítě setkalo a dále setkává, ale i jeho zdravotním stavem. Nedostatečnost v kterékoli z těchto oblastí vede k odchylce v projevu dítěte.

Nejpřirozenějším projevem dítěte je hra. Proto mohou dnes rodiče dětem nabídnout takové hry, které budou minimalizovat jejich handicap a naopak rozvíjet a podporovat vlastnosti a schopnosti, s jejichž pomocí se s uvedenými nesnázemi vyrovnají.

Současné výzkumy potvrzují, že hra plní svou funkci pouze tehdy, pokud jsou uspokojeny potřeby dítěte. Svobodně zvolená činnost nejenže dítě rozvíjí, protože se jejím prostřednictvím učí, ale poskytuje mu bezprostřední uspokojení, radost, slouží relaxaci i načerpání nových sil. Hra může být pro dítě prostředkem k vyrovnávání se s nepříjemnými zážitky, poskytuje prostor pro samostatné jednání, kdy si dítě pokusem a omylem přirozeně vyzkouší nové způsoby chování a postupně se učí.

Hračky jsou pro dítě nesmírně důležité. Je však zapotřebí vybírat hračky s rozvahou. Cílem není, aby dítě mělo nepřeberné množství hraček, ale spíše aby tyto předměty plnily svůj účel.